Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Mokobody  www.mokobody.pl
133
133
Aktualności
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Praca
USC
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady VII kadencja
Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023
Prawo lokalne
Statut Gminy
2016r.
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Petycje
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania z realizacji budżetu
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Działki gminne na sprzedaż
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury
Rejestr działalności regulowanej
Gminne Programy i Plany
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Oświadczenia
Wybory i Referenda
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Opinie RIO
Kontrole wewnętrzne
Oświata
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju strona główna 

Strategia rozwoju
 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOKOBODY
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 14:40:43, wprowadzający: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody
 Uchwała Nr VIII.44.2015 w sprawie zmiany uchwały NR XVIII.108.2014 rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Mokobody....pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 14:01:08, wprowadzający: Aneta Gizińska
 Uchwała Nr XIX.130.2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.108.2004 Rady Gminy w Mokobodachw sprawie przyjęcia Strategii Rozwiju Gminy Mokobody.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 14:03:54, wprowadzający: Aneta Gizińska
 Uchwała Nr XXXII.223.2018 z dn.20.07.2018r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.108.2004 z dn.29.12.2004 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mokobody....pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 11:49:13, wprowadzający: Iwona Mróz-Sekuła
wersja do druku