Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Mokobody  www.mokobody.pl
133
133
Aktualności
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Praca
USC
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady VII kadencja
Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023
Prawo lokalne
Statut Gminy
2016r.
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Petycje
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania z realizacji budżetu
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Działki gminne na sprzedaż
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury
Rejestr działalności regulowanej
Gminne Programy i Plany
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Oświadczenia
Wybory i Referenda
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Opinie RIO
Kontrole wewnętrzne
Oświata
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Opinie RIO strona główna 

Opinie RIO
 W sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 12:22:43, wprowadzający: Iwona Mróz-Sekuła
 W sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Mokobody na rok 2011 i mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 12:27:46, wprowadzający: Iwona Mróz-Sekuła
 W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokobody, przedstawionej w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2011-2016
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 12:51:29 Informację zaktualizowano 2011-04-29 12:52:59, wprowadzający: Iwona Mróz-Sekuła
 W sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Mokobody na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 12:54:54, wprowadzający: Iwona Mróz-Sekuła
 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mokobody informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-02 09:07:28, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Mokobody na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-01-25 12:05:12 Informację zaktualizowano 2012-01-25 12:16:21, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokobody, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2016
Data wprowadzenia informacji 2012-01-25 12:07:07, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mokobody sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokobody za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-04-03 10:26:34, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
 W sprawie opinii o Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokobody o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:36:08, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
wersja do druku