Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Mokobody  www.mokobody.pl
133
133
Aktualności
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Praca
USC
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady VII kadencja
Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023
Prawo lokalne
Statut Gminy
2016r.
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Petycje
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania z realizacji budżetu
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Działki gminne na sprzedaż
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury
Rejestr działalności regulowanej
Gminne Programy i Plany
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Oświadczenia
Wybory i Referenda
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Opinie RIO
Kontrole wewnętrzne
Oświata
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne strona główna 

Jednostki organizacyjne

 


Wykaz  Jednostek Organizacyjnych Gminy


 


 


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach


Gminna Biblioteka  Publiczna w Mokobodach


Gminny Zespół- Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Mokobodach


Gminne Przedszkole w  Mokobodach


Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokobodach im. Jana Pawła II


Publiczna Szkoła Podstawowa w Niwiskach im. Wł. Reymonta


Gimnazjum w Mokobodach im. Józefa Piłsudskiego


Gminny Ośrodek Kultury w Mokobodach z siedzibą w Skupiach

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-16 14:48:58, wprowadzający: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody
wersja do druku