Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Mokobody  www.mokobody.pl
133
133
Aktualności
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Praca
USC
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady VII kadencja
Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023
Prawo lokalne
Statut Gminy
2016r.
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Petycje
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania z realizacji budżetu
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Działki gminne na sprzedaż
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury
Rejestr działalności regulowanej
Gminne Programy i Plany
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Oświadczenia
Wybory i Referenda
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Opinie RIO
Kontrole wewnętrzne
Oświata
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Kontrole wewnętrzne strona główna 

Kontrole wewnętrzne
 protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 6 czerwca 2011 roku na stanowisku pracy ds. wymiaru podatku
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 14:53:53, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
 protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 25 czerwca 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 14:55:47, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
 protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 02-03 sierpnia 2011 roku w GZEAS w Mokobodach
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 14:56:50, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
 protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 08-10 sierpnia 2011 roku w GZEAS w Mokobodach
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 14:58:11, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
 protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 08-10 sierpnia 2011 roku w GZEAS w Mokobodach
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 14:59:07, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
 protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 11-12 sierpnia 2011 roku w GZEAS w Mokobodach
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 15:05:15, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
 protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 11-12 sierpnia 2011 roku w GZEAS w Mokobodach
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 15:05:36, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
 protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 17 listopada 2011 roku w GOPS w Mokobodach
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 15:06:13, wprowadzający: Ewelina Powichrowska
Sprawozdanie z planu kontroli w Urzędzie Gminy
Mokobody w 2015 r.
 Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w Urzędzie Gminy w 2015r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-26 12:19:59 Informację zaktualizowano 2016-02-26 12:20:57, wprowadzający: Iwona Mróz-Sekuła
wersja do druku