Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Mokobody  www.mokobody.pl
133
133
Aktualności
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Praca
USC
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady VII kadencja
Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023
Prawo lokalne
Statut Gminy
2016r.
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Petycje
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania z realizacji budżetu
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Działki gminne na sprzedaż
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury
Rejestr działalności regulowanej
Gminne Programy i Plany
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
° Przebudowa drogi gminnej Skupie-Dąbrowa-Męczyn na długości 3200mb
° "Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kapuściaki, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki"
° Rozbudowa fermy drobiu na działkach o nr ew. 244/5, 244/6 i 251/2 w miejscowości Wyłazy, gmina Mokobody
° Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 Węgrów – Chodów, odcinek: przejście przez miejscowość Mokobody od km 15+286 do km 17+080
° Chów brojlerów indyków w 3 budynkach inwentarskich do 31 335 stanowisk [752,04DJP] wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 777/1 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie
° Posadowienie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 0,99MW na działce numer 40/1 o powierzchni 2,01 ha w miejscowości Wólka Żukowska w gminie Mokobody powiat siedlecki
° Budowa 9 budynków inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby chowu brojlerów indyczych do 149 532 stanowisk [3588,77 DJP], na działkach o nr ewid.: 54/2, 55, m. Skupie, 91/3, 91/5 w m. Pieńki, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województ
° Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego na chów indyczek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 776/2 w miejscowości Wyłazy gm. Mokobody
° Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Wólka Proszewska gm. Mokobody
° Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody – Nakory o nawierzchni brukowej i częściowo asfaltowej, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Mokobody
° Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Bale, Kisielany-Żmichy, Kisielany-Kuce, gm. Mokobody
° Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Niwiski, Wyłazy, gm. Mokobody
° Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Ziomaki, Żuków, gm. Mokobody
° Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków
° Przebudowa drogi gminnej nr 360410W Kisielany-Żmichy – Osiny Górne – Osiny Dolne – Świniary na odcinku Kisielany-Żmichy – Osiny Górne
° Przebudowa drogi gminnej nr 360411W Księżopole-Jałmużny na odcinku Księżopole-Jałmużny - Pieńki
° Przebudowa drogi gminnej nr 360416W Mokobody-Kolonia – Mokobody – Świniary na odcinku długości 1300 mb oraz drogi gminnej Mokobody-Kolonia na odcinku 1000 mb
° Punkt skupu złomu i sprzedaży węgla
° Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 52/2 w m. Skupie gmina Mokobody
° Rozbudowa fermy brojlerów indyczych oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o nr ewid.: 777/1, 644/2, 645/2 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie
° Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, tłoczącego ścieki z msc. Kisielany-Żmichy do msc. Niwiski gm. Mokobody
° Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, budowa sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego, ogrodzenia na działkach o numerach ewid. 622/5, 622/10, 651/2, 667 w miejscowości Świniary, gmina Mokobody
° Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bale, gmina Mokobody
° Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Proszewska
° Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Niwiskach (Qd)śr=150m3/d RLM=1500 z siecią kanalizacji sanitarnej
° Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Niwiski i Wyłazy
° Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ewid. 447/2, 448/1 obręb 0026 Ziomaki, gmina Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
° Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3611W Mokobody-Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
° Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz niezbędną infrastrukturą na dz. ewid. 321, 322, 323, 324, obręb Mokobody, gm. Mokobody, pow. Siedlecki, woj. mazowieckie
° Budowa fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 39 900 szt. indyków tj. 957,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 813/2 obręb Mokobody, gm. Mokobody, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
Oświadczenia
Wybory i Referenda
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Opinie RIO
Kontrole wewnętrzne
Oświata
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 DECYZJE ŚRODOWISKOWE strona główna 

DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Zobacz:
   Przebudowa drogi gminnej Skupie-Dąbrowa-Męczyn na długości 3200mb
   "Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kapuściaki, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki"
   Rozbudowa fermy drobiu na działkach o nr ew. 244/5, 244/6 i 251/2 w miejscowości Wyłazy, gmina Mokobody
   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 Węgrów – Chodów, odcinek: przejście przez miejscowość Mokobody od km 15+286 do km 17+080
   Chów brojlerów indyków w 3 budynkach inwentarskich do 31 335 stanowisk [752,04DJP] wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 777/1 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie
   Posadowienie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 0,99MW na działce numer 40/1 o powierzchni 2,01 ha w miejscowości Wólka Żukowska w gminie Mokobody powiat siedlecki
   Budowa 9 budynków inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby chowu brojlerów indyczych do 149 532 stanowisk [3588,77 DJP], na działkach o nr ewid.: 54/2, 55, m. Skupie, 91/3, 91/5 w m. Pieńki, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województ
   Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego na chów indyczek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 776/2 w miejscowości Wyłazy gm. Mokobody
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Wólka Proszewska gm. Mokobody
   Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody – Nakory o nawierzchni brukowej i częściowo asfaltowej, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Mokobody
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Bale, Kisielany-Żmichy, Kisielany-Kuce, gm. Mokobody
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Niwiski, Wyłazy, gm. Mokobody
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Ziomaki, Żuków, gm. Mokobody
   Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków
   Przebudowa drogi gminnej nr 360410W Kisielany-Żmichy – Osiny Górne – Osiny Dolne – Świniary na odcinku Kisielany-Żmichy – Osiny Górne
   Przebudowa drogi gminnej nr 360411W Księżopole-Jałmużny na odcinku Księżopole-Jałmużny - Pieńki
   Przebudowa drogi gminnej nr 360416W Mokobody-Kolonia – Mokobody – Świniary na odcinku długości 1300 mb oraz drogi gminnej Mokobody-Kolonia na odcinku 1000 mb
   Punkt skupu złomu i sprzedaży węgla
   Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 52/2 w m. Skupie gmina Mokobody
   Rozbudowa fermy brojlerów indyczych oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o nr ewid.: 777/1, 644/2, 645/2 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie
   Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, tłoczącego ścieki z msc. Kisielany-Żmichy do msc. Niwiski gm. Mokobody
   Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, budowa sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego, ogrodzenia na działkach o numerach ewid. 622/5, 622/10, 651/2, 667 w miejscowości Świniary, gmina Mokobody
   Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bale, gmina Mokobody
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Proszewska
   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Niwiskach (Qd)śr=150m3/d RLM=1500 z siecią kanalizacji sanitarnej
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Niwiski i Wyłazy
   Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ewid. 447/2, 448/1 obręb 0026 Ziomaki, gmina Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
   Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3611W Mokobody-Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
   Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz niezbędną infrastrukturą na dz. ewid. 321, 322, 323, 324, obręb Mokobody, gm. Mokobody, pow. Siedlecki, woj. mazowieckie
   Budowa fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 39 900 szt. indyków tj. 957,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 813/2 obręb Mokobody, gm. Mokobody, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
wersja do druku