Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Mokobody  www.mokobody.pl
133
133
Aktualności
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Praca
USC
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady VII kadencja
Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023
Prawo lokalne
Statut Gminy
2016r.
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Petycje
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania z realizacji budżetu
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Działki gminne na sprzedaż
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury
Rejestr działalności regulowanej
Gminne Programy i Plany
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Oświadczenia
Wybory i Referenda
Konsultacje społeczne
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° 2018
Informacje nieudostępnione
Opinie RIO
Kontrole wewnętrzne
Oświata
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konsultacje społeczne strona główna 

Konsultacje społeczne
Roczny program współpracy samorządu
województwa mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
 pismo
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 09:24:45 Informację zaktualizowano 2013-09-18 09:27:53, wprowadzający: Iwona Mróz-Sekuła
 informacja o przeprowadzeniu konsultacji
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 09:23:57 Informację zaktualizowano 2013-09-18 09:28:36, wprowadzający: Iwona Mróz-Sekuła
 projekt programu współpracy
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 09:21:19 Informację zaktualizowano 2013-09-18 09:29:32, wprowadzający: Iwona Mróz-Sekuła
 formularz konsultacji
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 09:23:19 Informację zaktualizowano 2013-09-18 09:29:23, wprowadzający: Iwona Mróz-Sekuła

Zobacz:
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
   2018
wersja do druku