Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Mokobody  www.mokobody.pl
133
133
Aktualności
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Praca
USC
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady VII kadencja
Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023
Prawo lokalne
Statut Gminy
2016r.
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Petycje
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania z realizacji budżetu
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Działki gminne na sprzedaż
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury
Rejestr działalności regulowanej
Gminne Programy i Plany
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Oświadczenia
Wybory i Referenda
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Opinie RIO
Kontrole wewnętrzne
Oświata
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023 strona główna 

Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023

Składy osobowe Komisji VIII kadencji Rady Gminy Mokobody


 


Komisja Rewizyjna:


Korzeniewski Sławomir- Przewodniczący


Bodys Zenon


Stalęgowska Marta


Prachnio Grzegorz


Krupa Mirosław


Dudek Agnieszka


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:


Boruc Piotr- Przewodniczący


Dudek Agnieszka


Cichecka Bożena


Korzeniewski Sławomir


Olszewski Karol


Sobecki Marek


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:


Bodys Zenon- Przewodniczący


Sikorski Wiesław


Soszyński Jerzy


Mazurek Marian


Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:


Prachnio Grzegorz- Przewodniczący


Stalęgowska Marta


Chojecki Dariusz


Boruc Piotr


Krupa Mirosław


Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:


Bednarczyk Marek


Cichecka Bożena


Olszewski Karol


Soszyński Jarzy


Chojecki Dariusz


Sobecki Marek


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:46:21, wprowadzający: Iwona Mróz-Sekuła
wersja do druku