Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Mokobody  www.mokobody.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-11-19 16:42:46

Aktualizacja informacji w dziale:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

Marzena Pałka
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-19 16:42
Dodano Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia
GP.271.1.10.2019.pdf  więcej >
2019-11-19 16:42:38

Aktualizacja informacji w dziale:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

Marzena Pałka
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-19 16:42
Dodano Załącznik nr 5 - projekt umowy GP.271.1.10.2019.pdf  więcej >
2019-11-19 16:42:28

Aktualizacja informacji w dziale:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

Marzena Pałka
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-19 16:42
Dodano Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy
dotyczący przynależności do tej samej grupy kapitałowej
GP.271.1.10.2019.doc  więcej >
2019-11-19 16:42:10

Aktualizacja informacji w dziale:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

Marzena Pałka
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-19 16:42
Dodano Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia
GP.271.1.10.2019.doc  więcej >
2019-11-19 16:41:57

Aktualizacja informacji w dziale:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

Marzena Pałka
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-19 16:41
Dodano Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
GP.271.1.10.2019.doc  więcej >
2019-11-19 16:41:49

Aktualizacja informacji w dziale:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

Marzena Pałka
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-19 16:41
Dodano Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
GP.271.1.10.2019.docx  więcej >
2019-11-19 16:41:42

Aktualizacja informacji w dziale:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

Marzena Pałka
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-19 16:41
Dodano siwz GP.271.1.10.2019.pdf  więcej >
2019-11-19 16:39:29

Dodanie informacji do działu:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

Marzena Pałka
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-19 16:39
  więcej >
2019-11-13 10:15:45

Dodanie informacji do działu:
XIII zwyczajna Sesja Rady Gminy

Aneta Gizińska
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-13 10:15
  więcej >
2019-11-08 14:04:18

Aktualizacja informacji w dziale:
„Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego w Świniarach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody”

Iwona Mróz-Sekuła
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 14:04
Informacja z otwarcia ofert
Dodano Informacja z otwarcia ofert GP.271.1.9.2019 z dn.
08.11.2019 r...pdf  więcej >
2019-11-08 14:03:12

Dodanie informacji do działu:
„Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego w Świniarach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody”

Iwona Mróz-Sekuła
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 14:03
Informacja z otwarcia ofert
  więcej >
2019-11-08 13:59:50

Aktualizacja informacji w dziale:
III kwartał

Iwona Mróz-Sekuła
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 13:59
III kw
Dodano RB-Z za III kwartal 2019.pdf  więcej >
2019-11-08 13:59:36

Aktualizacja informacji w dziale:
III kwartał

Iwona Mróz-Sekuła
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 13:59
III kw
Dodano RB-NDS za III kwartał 2019 korekta.pdf  więcej >
2019-11-08 13:59:19

Aktualizacja informacji w dziale:
III kwartał

Iwona Mróz-Sekuła
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 13:59
III kw
Dodano RB-NDS za III kwarta 2019.pdf  więcej >
2019-11-08 13:59:01

Aktualizacja informacji w dziale:
III kwartał

Iwona Mróz-Sekuła
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 13:59
III kw
Dodano RB-N za III kwartal 2019.pdf  więcej >
2019-11-08 13:58:47

Aktualizacja informacji w dziale:
III kwartał

Iwona Mróz-Sekuła
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 13:58
III kw
Dodano RB-28S za III kwartał 2019.pdf  więcej >
2019-11-08 13:58:30

Aktualizacja informacji w dziale:
III kwartał

Iwona Mróz-Sekuła
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 13:58
III kw
Dodano RB-27S za III kwartał 2019 korekta.pdf  więcej >
2019-11-08 13:58:14

Aktualizacja informacji w dziale:
III kwartał

Iwona Mróz-Sekuła
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 13:58
III kw
Dodano RB-27S za III kwartał 2019.pdf  więcej >
2019-11-08 13:56:47

Dodanie informacji do działu:
III kwartał

Iwona Mróz-Sekuła
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-08 13:56
III kw
  więcej >
2019-11-07 14:24:26

Dodanie informacji do działu:
Aktualności

Małgorzata Bednarczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-07 14:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Mok
  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 8431
następne >     100>>     300>>