bip.mokobody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Mokobody www.mokobody.pl
Opinie RIO strona główna 

Opinie RIO

 
W sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2011-04-29 12:22:43.
 
W sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Mokobody na rok 2011 i mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2011-04-29 12:27:46.
 
W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokobody, przedstawionej w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2011-04-29 12:51:29 | Data modyfikacji: 2011-04-29 12:52:59.
 
W sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Mokobody na rok 2011

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2011-04-29 12:54:54 | Data modyfikacji: 2011-04-29 12:52:59.
 
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mokobody informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-02 09:07:28 | Data modyfikacji: 2011-04-29 12:52:59.
 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Mokobody na rok 2012

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 12:05:12 | Data modyfikacji: 2012-01-25 12:16:21.
 
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokobody, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2016

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 12:07:07 | Data modyfikacji: 2012-01-25 12:16:21.
 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mokobody sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokobody za 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-03 10:26:34 | Data modyfikacji: 2012-01-25 12:16:21.
 
W sprawie opinii o Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokobody o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:36:08 | Data modyfikacji: 2012-01-25 12:16:21.
Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:36:08
Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mokobody.pl