bip.mokobody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Mokobody www.mokobody.pl
Oświadczenia > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych strona główna 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe Łucji Walencik -
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Niwiskach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:04:53.
Oświadczenie Majątkowe Grażyny Dudek -
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:05:26.
Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Kalinowskiej -
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:07:16.
Oświadczenie Majątkowe Anny Paczuskiej -
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:07:53.
Oświadczenie Majątkowe Anny Rozbickiej -
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z
siedzibą w Skupiach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:24:47.
Oświadczenie Majątkowe Teresy Księżopolskiej -
Dyrektora Pulicznego Gimnazjum im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:32:43.
Oświadczenie Majątkowe Marzeny Szalwa - p. o.
Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno
-Administracyjnego Szkół w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:33:25.
Oświadczenie Majątkowe Włodzimierza Drabarka -
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:34:12.
Oświadczenie Majątkowe Barbary Przesmyckiej - p.
o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w
Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:34:48.

Zobacz:
   2009
   2010
   Koniec kadencji V
   Początek kadencji VI
   2011
   2012
   2013
   2014
   Koniec kadencji VI
   Początek Kadencji VII
   2015r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018
   Oświadczenia majątkowe na koniec VII kadencji
   Oświadczenia majątkowe na początek VIII kadencji
   2019
Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:34:48
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mokobody.pl