bip.mokobody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Mokobody www.mokobody.pl
Uchwały Rady strona główna 

2019

 
Uchwała Nr V.30.2019 z dn 01.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania Powiatu Siedleckieg z zakresu dróg powiatowych.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-13 12:14:01 | Data modyfikacji: 2019-03-13 12:18:46.
 
Uchwała Nr V.31.2019 z dn 01.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-13 12:20:10 | Data modyfikacji: 2019-03-13 13:26:26.
 
Uchwała Nr V.32.2019 z dn 01.03.2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Mokobody na lata 2019-2024 .....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-13 12:20:35 | Data modyfikacji: 2019-03-13 15:06:46.
 
Uchwała Nr V.33.2019 z dn 01.03.2019 r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-13 12:20:47 | Data modyfikacji: 2019-03-13 15:06:46.
 
Uchwała Nr V.34.2019 z dn 01.03.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV.29.2018 z dn.28.12.2018 r. .pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-13 12:21:46 | Data modyfikacji: 2019-03-13 15:06:46.
 
Uchwała Nr V.35.2019 z dn 01.03.2019 r. zmieniająca załacznik do uchwały Nr IV.27.2018 r. z dn.28.12.2019 r. .pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-13 15:09:20 | Data modyfikacji: 2019-03-13 15:06:46.
 
Uchwała Nr V.36.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi .pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-13 15:14:05 | Data modyfikacji: 2019-03-18 11:32:34.
 
Uchwała Nr V.37.2019 z dn 01.03.2019 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych od osób fizycznych.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-13 15:15:18 | Data modyfikacji: 2019-03-18 11:32:34.
 
Uchwała Nr V.38.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-13 15:16:37 | Data modyfikacji: 2019-03-18 11:32:34.
 
Uchwała Nr V.39.2019 z dn 01.03.2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy na rzecz spółek wodnych .pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-13 15:18:30 | Data modyfikacji: 2019-03-18 11:32:34.
 
Uchwała Nr V.40.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bale.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:34:22 | Data modyfikacji: 2019-03-18 11:32:34.
 
Uchwała Nr V.41.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrowa....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:41:03 | Data modyfikacji: 2019-03-18 11:32:34.
 
Uchwała Nr V.42.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jeruzale.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:46:36 | Data modyfikacji: 2019-03-18 11:32:34.
 
Uchwała Nr V.43.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kapuściaki....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:56:11 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:03:10.
 
Uchwała Nr V.44.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kisielany-Kuce .pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:56:22 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:03:10.
 
Uchwała Nr V.45.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kisielany-Żmichy .pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:05:53 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:03:10.
 
Uchwała Nr V.46.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Księżopole-Jałmużny....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:07:12 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:09:13.
 
Uchwała Nr V.47.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Księżopole-Smolaki.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:09:24 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:09:13.
 
Uchwała Nr V.48.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokobody I.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:16:55 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:09:13.
 
Uchwała Nr V.49.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokobody II.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:18:30 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:09:13.
 
Uchwała Nr V.50.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokobody Kolonia.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:20:52 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:09:13.
 
Uchwała Nr V.51.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Męczyn....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:22:10 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:24:55.
 
Uchwała Nr V.52.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Męczyn Kolonia.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:29:37 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:24:55.
 
Uchwała Nr V.53.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niwiski I.,.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:30:49 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:33:18.
 
Uchwała Nr V.54.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niwiski II.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:31:27 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:39:26.
 
Uchwała Nr V.55.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiny Dolne....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:41:35 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:42:16.
 
Uchwała Nr V.56.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiny Górne..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:44:10 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:49:25.
 
Uchwała Nr V.57.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pieńki..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:50:35 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:49:25.
 
Uchwała Nr V.58.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zemły....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:10:23 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:49:25.
 
Uchwała Nr V.59.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świniary....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:11:39 | Data modyfikacji: 2019-03-18 13:12:28.
 
Uchwała Nr V.60.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skupie;.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:13:59 | Data modyfikacji: 2019-03-18 13:18:14.
 
Uchwała Nr V.61.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wesoła.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:19:23 | Data modyfikacji: 2019-03-18 13:18:14.
 
Uchwała Nr V.62.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Proszewska....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:20:49 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:17:13.
 
Uchwała Nr V.63.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Żukowska.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:21:01 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:17:13.
 
Uchwała Nr V.64.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wyłazy.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:25:54 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:17:13.
 
Uchwała Nr V.65.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zaliwie-Brzozówka.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:27:44 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:17:13.
 
Uchwała Nr V.66.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zaliwie-Piegawki....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:29:59 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:15:44.
 
Uchwała Nr V.67.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zaliwie-Szpinki.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:30:51 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:15:44.
 
Uchwała Nr V.68.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ziomaki....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-29 11:20:10 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:24:04.
 
Uchwała Nr V.69.2019 z dn.01.03.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żuków....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-29 11:20:43 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:25:30.
 
Uchwała Nr VI.70.2019 z dn. 21.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:26:37 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:25:30.
 
Uchwała Nr VI.71.2019 z dn.21.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego z zakresu dróg powiatowych.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:27:38 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:25:30.
 
Uchwała Nr VI.72.2019 z dn.21.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego z zakresu dróg powiatowych.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:28:50 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:25:30.
 
Uchwała Nr VI.73.2019 z dn. 21.03.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych ....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:30:24 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:25:30.
 
Uchwała Nr VI.74.2019 z dn.21.03.2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkolnych....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:32:12 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:25:30.
 
uchwała Nr VII.75.2019 z dn. 9.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 11:04:48 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:25:30.
 
uchwała Nr VII.76.2019 z dn. 9.04.2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Mokobody na 2019 rok....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 11:06:50 | Data modyfikacji: 2019-04-12 11:07:42.
 
Uchwała Nr VIII.77.2019 z dn. 13.06.2019 r. w udzielenia Wójtowi Gminy Mokobody wotum zaufania.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:23:49 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:31:51.
 
Uchwała Nr VIII.78.2019 z dn. 13.06.2019 r. w sprwie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mokobody za 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:31:57 | Data modyfikacji: 2019-06-18 11:14:24.
 
Uchwała Nr VIII.79.2019 z dn. 13.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowu Gminy Mokobody absolutorium z wykonania budżetu Gminy Mokobody za 2018 r.....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:38:03 | Data modyfikacji: 2019-06-18 11:14:24.
 
Uchwała Nr VIII.80.2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mokobody za 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:49:15 | Data modyfikacji: 2019-06-18 11:17:08.
 
Uchwała Nr VIII.81.2019 z dn. 13.06.2019 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Mokobody na lata 2019-2024....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:49:32 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:50:04.
 
Uchwała Nr VIII.82.2019 z dn. 13.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Mokobody....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:51:40 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:50:04.

załączniki do uchwały Nr VIII.83.2019.pdf

 
Uchwała Nr VIII.83.2019 z dnia13.06.2019 r. w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego części miejscowości Kisielany- Kuce.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 15:00:44 | Data modyfikacji: 2019-06-18 11:19:49.
 
Uchwała Nr VIII.84.2019 z d. 13.06.2019 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady ..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 15:01:01 | Data modyfikacji: 2019-06-18 11:19:49.
 
Uchwała Nr VIII.85.2019 z dn. 13.06.2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z terenu gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 15:02:05 | Data modyfikacji: 2019-06-18 11:23:43.
 
Uchwała Nr VIII.86.2019 z dn. 13.06.2019 r. w sprawie okreslenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 11:26:09 | Data modyfikacji: 2019-06-18 11:23:43.
 
UCHWAŁA NR IX.87.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 16:29:02 | Data modyfikacji: 2019-08-14 16:49:40.
 
UCHWAŁA NR IX.88.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII.83.2019.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 16:43:30 | Data modyfikacji: 2019-08-14 16:49:40.
 
załączniki do Uchwały IX.88.2019.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 16:44:26 | Data modyfikacji: 2019-08-14 16:49:40.
 
UCHWAŁA NR IX.89.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 16:45:24 | Data modyfikacji: 2019-08-14 16:49:40.
 
UCHWAŁA NR IX.90.2019 w sprawie zmiany do uchwały nr XIII.89.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 16:52:00 | Data modyfikacji: 2019-08-14 16:49:40.
 
UCHWAŁA NR X.91.2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki w WFOŚiGW w Warszawie....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-09-06 13:33:34 | Data modyfikacji: 2019-09-06 13:35:39.
 
UCHWAŁA NR X.92.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,,.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-09-06 13:33:52 | Data modyfikacji: 2019-09-06 13:40:23.
 
UCHWAŁA NR X.93.2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Mokobody na lata 2019-2024....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-09-06 13:34:25 | Data modyfikacji: 2019-09-06 13:45:09.
 
Uchwała Nr XI.94.2019 z dn.25.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminya na 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-10-14 13:33:09 | Data modyfikacji: 2019-09-06 13:45:09.
 
Uchwała Nr XII.95.2019 z dn. 29.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-11-05 11:06:02 | Data modyfikacji: 2019-11-05 12:37:15.
 
Uchwała Nr XII.96.2019 z dn. 29.10.2019 r. w sprawie WPF Gminy Mokobody na lata 2019-2025.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-11-05 12:38:04 | Data modyfikacji: 2019-11-05 12:38:39.
 
UCHWAŁA NR XIII 97.2019 z dn. 18.11.2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 10:59:14 | Data modyfikacji: 2019-11-05 12:38:39.
 
UCHWAŁA NR XIII 98.2019 z dn. 18.11.2019r. w sprawie określena wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:00:39 | Data modyfikacji: 2019-11-05 12:38:39.
 
UCHWAŁA NR XIII 99.2019 z dn. 18.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na rok 2020.;...pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:04:49 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
UCHWAŁA NR XIII 100.2019 z dn.18.11.2019 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2020.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:06:53 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.

UCHWAŁA NR XIII 101.2019 z dn. 18.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr X.91.2019 z dn. 22.08.2019 r. w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pozyczki z WFOŚiGW w Warszawie.pdf

 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:13:22 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Budżetowa na rok 2020.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:16:30 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Nr XIV.103.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie WPF Gminy Mokobody na lata 2020-2025.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:39:54 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Nr XIV.104.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:03:30 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Nr XIV.105.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:05:00 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Nr XIV.106.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mokobody w roku szkolnym 2019.2020.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:34:01 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Nr XIV.107.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie regulaminu określającego wysokośc stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia .....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:35:10 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Nr XIV.108.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI.108.2016 RG Mokobody z dn.26.08.2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mokobodach.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:37:21 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Nr XIV.109.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie utworzenia Klubu Seniora+ z siedzibą w Mokobodach....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:40:42 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Nr XIV.110.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok;;.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:48:53 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Nr XIV.111.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Mokobody na 2020 rok;;.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:57:50 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Nr XIV.112.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie uchwalenia planów pracy i kontroli komisji Rewizyjnej RG Mokobody na 2020 rok;.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:59:10 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Nr XIV.113.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 14:01:23 | Data modyfikacji: 2019-12-06 11:05:25.
 
Uchwała Nr XIV.114.2019 z dn. 30.12.2019 r.w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 14:02:42 | Data modyfikacji: 2020-01-20 15:45:41.
 
Uchwała Nr XIV.115.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX.184.2014 RG Mokobody z dn.31.03.2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 14:04:55 | Data modyfikacji: 2020-01-20 15:45:41.
 
Uchwała Nr XIV.116.2019 z dn.30.12.2019 w sprawie szczegóowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora+ w Mokobodach.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 14:06:29 | Data modyfikacji: 2020-01-20 15:45:41.

Zobacz:
   2008r.
   2009r.
   2010r.
   2011r.
   2012r.
   2013r.
   2014r.
   2014r.
   2015r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2019
Data wprowadzenia: 2020-01-02 14:06:29
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mokobody.pl