L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury39777
2201627049
3Aktualności21112
4201921091
5201718727
6201818235
7Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro14663
8Przetargi 201510896
9Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro10465
10Praca9840
1120179715
1220159460
1320189207
1420199035
15Zagospodarowanie przestrzenne7361
16Przetargi 20166404
17Oświadczenia6010
18Uchwały Rady5929
19Dane5762
20Urząd Gminy5745
21DECYZJE ŚRODOWISKOWE 5719
22Sesje Rady5314
23Wójt5089
24Rada5049
25Zarządzenia Wójta4908
26Działki gminne na sprzedaż4786
27Gmina4468
28Kontrole wewnętrzne4428
29Budżet4006
30Wybory i Referenda3949
31Jednostki organizacyjne3947
3220203926
33Pozostałe3751
34Podatki i opłaty3740
35Komisje Rady VII kadencja3706
36Strategia rozwoju3681
37Statut Gminy3590
382016 r.3531
39Petycje 3483
40Mienie gminy3475
41Jednostki pomocnicze3439
42Gminne Programy i Plany 3435
43USC3374
44Nabór na stanowisko Kierownika GOPS w Mokobodach 2015 r.3324
45Opinie RIO3284
46Informacje nieudostępnione3246
47Wyszukiwarka3237
48Stowarzyszenia i związki członkowskie3232
491333196
50Instrukcja obsługi3194
51Konkurs na stanowisko Kierownika GOPS Mokobody3191
522016r. 3177
532009r.3156
54OBOWIĄZEK INFORMACYJNY3140
552016 r.3121
562017 r. 3115
572011r.3082
58Redakcja Biuletynu3080
59Konsultacje społeczne3035
602015r.2955
612012r.2916
62Nabór na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mokobodach2914
63Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mokobody2914
642010r.2909
652014r.2908
66Przebudowa drogi gminnej nr 360410W Kisielany-Żmichy – Osiny Górne – Osiny Dolne – Świniary na odcinku Kisielany-Żmichy – Osiny Górne2907
67Nabór na stanowisko ds promocji, strategii i rowoju gminy2901
681332875
69Rejestr działalności regulowanej2858
70Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi2817
71Oświata2783
72Nabór na stanowisko ds wymiaru podatku2775
732013r.2757
742010r.2619
75Nabór na stanowisko podinspekrtora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego2612
7620142564
77Nabór na stanowisko ds promocji, strategii i rowoju gminy2553
78Przetargi 20142545
79Ogłoszenie Kierownika GOPS o naborze na asystenta rodziny2512
802009r.2504
81Regulamin2492
82Nabór na stanowisko ds wymiaru podatku2491
83Pracownicy Urzędu Gminy2475
842013r.2474
852018r.- Wybory samorządowe 2460
8620132407
87Ogłoszenie Kirownika GOPS 2016 - nabór na asystenta rodziny 2394
88Ewidencje i rejestry2387
892016r.2373
90Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych2357
912012r.2330
92Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków 2320
93Konkurs na stanowisko Podinspektora ds. obsługi sekretariatu, obsługi Rady Gminy i jej organów oraz spraw organizacyjnych w Urzedzie Gminy Mokobody2317
942011r.2281
952014r.2274
96Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody2257
97Konkurs na Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach2252
982017 r.2243
99Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Mokobody2239
100Dostęp dla osób niepełnosprawnych2204
10120202188
1022018 r.2178
103Chów brojlerów indyków w 3 budynkach inwentarskich do 31 335 stanowisk [752,04DJP] wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 777/1 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie2176
104Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 Węgrów – Chodów, odcinek: przejście przez miejscowość Mokobody od km 15+286 do km 17+0802170
105Nabór na stanowisko podinspekrtora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego2164
1062016 r. 2156
107Przetargi 20092145
108Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Bale, Kisielany-Żmichy, Kisielany-Kuce, gm. Mokobody2142
109Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwiskach2128
1102015r.2128
111Przetargi 20132118
112NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2011 r.2102
113Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Niwiski, Wyłazy, gm. Mokobody2100
114Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Wólka Proszewska gm. Mokobody2086
115Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych z nazwami ulic2073
116Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody – Nakory o nawierzchni brukowej i częściowo asfaltowej, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Mokobody2066
117"Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kapuściaki, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki"2053
118Nabór na stanowisko Inspektora ds. rolnictwa i leśnictwa 20152053
119Przebudowa drogi gminnej Skupie-Dąbrowa-Męczyn na długości 3200mb2047
120Rozbudowa fermy drobiu na działkach o nr ew. 244/5, 244/6 i 251/2 w miejscowości Wyłazy, gmina Mokobody2047
121Punkt skupu złomu i sprzedaży węgla2043
12220122042
123Nabór na Animatora Sportu2039
124Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych2030
12520092028
126Przetargi 20112026
12720142025
1282015r.2024
129Rok 20152021
130Rok 20162020
131Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Ziomaki, Żuków, gm. Mokobody2017
132Przebudowa drogi gminnej nr 360411W Księżopole-Jałmużny na odcinku Księżopole-Jałmużny - Pieńki 2014
1332008r.2011
134ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWEK JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MOKOBODY2011
135Pracownicy Urzędu Gminy2010
136Przebudowa drogi gminnej nr 360416W Mokobody-Kolonia – Mokobody – Świniary na odcinku długości 1300 mb oraz drogi gminnej Mokobody-Kolonia na odcinku 1000 mb2010
137Przetargi 20122006
138Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na inwestycji pn. Termomodernizacia budynku Urzędu Gminy Mokobody1978
13920091973
140Przetargi 20101968
141Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi- sprzedaż i dostawa artykułów papierniczych i biurowych w ramach projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI1968
142Ogłoszenie Kierownika GOPS o naborze na asystenta rodziny 20141963
143Rozbudowa fermy brojlerów indyczych oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o nr ewid.: 777/1, 644/2, 645/2 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie1963
1442008r.1960
145Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 52/2 w m. Skupie gmina Mokobody1960
146Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, tłoczącego ścieki z msc. Kisielany-Żmichy do msc. Niwiski gm. Mokobody1956
147Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi- pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI, realizowanego przez gminę Mokobody w Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mokobodach, współfinansowanego ze ś1941
148Budowa 9 budynków inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby chowu brojlerów indyczych do 149 532 stanowisk [3588,77 DJP], na działkach o nr ewid.: 54/2, 55, m. Skupie, 91/3, 91/5 w m. Pieńki, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województ1935
14920121933
15020111931
15120141929
152Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bale, gmina Mokobody1929
153Wójt1928
15420101920
15520101915
156Radni1909
157Koniec kadencji V1901
15820131894
15920131880
160Początek Kadencji VII1874
16120141872
162Podatek od środków transportowych1870
1632018r.1869
16420151864
165Zapytanie ofertowe "Dostawa energi elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych"1857
16620101855
167Posadowienie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 0,99MW na działce numer 40/1 o powierzchni 2,01 ha w miejscowości Wólka Żukowska w gminie Mokobody powiat siedlecki1855
168Koniec kadencji VI1854
169PROTOKOŁY1853
170Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, budowa sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego, ogrodzenia na działkach o numerach ewid. 622/5, 622/10, 651/2, 667 w miejscowości Świniary, gmina Mokobody1851
171Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Mokobody i jej jednostek organizacyjnych1850
172Początek kadencji VI1846
17320091838
1742017 r.1836
175Radni1830
176Zapytanie ofertowe „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody”1821
177Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Pielęgnacja i konserwacja zabytkowej alei drzew w miejscowości Niwiski"1815
17820101813
179Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż placów zabaw dla Gminy Mokobody 1806
1802017 r.1799
181Przebudowa grogi gminnej - ul. Wiatraczna w Mokobodach1797
182Pracownicy Urzędu Gminy1795
18320121793
184Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Niwiskach (Qd)śr=150m3/d RLM=1500 z siecią kanalizacji sanitarnej1785
185Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Proszewska1783
186Nabór na Animatora Sportu 20151759
187Oferty pracy 2019 r.1752
188Radni1751
18920111738
190Podatek akcyzowy1738
191Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości1719
19220111717
193Zapytanie ofertowe 1716
194Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2017 r.1710
195Zapytanie ofertowe na odbiór padłych zwierząt i odpadów kuchennych z terenu gminy Mokobody1707
19620191700
197ZAPYTANIE OFERTOWE Rozgraniczenie1699
198Radni1697
199Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych. 1694
200Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej1690
201Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi noclegowej oraz usługi gastronomicznej dla grupy 45 osób(41 uczestników i uczestniczek+3 opiekunów+kierowca) 2-dniowego wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu pt.WIEDZA-DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI1678
202Radni1669
203ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MOKOBODACH W OKRESIE OD DNIA 01.09.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. W DNIACH, W KTÓRYCH PRACUJE PRZEDSZKOLE1668
204Zapytanie ofertowe na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2017/2018”1668
205Sesja X1663
206Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Mokobodach w okresie od nia 01.09.2017r., do dnia 31.12.2017 r., w dniach, w których pracuje przedszkole1662
207Sesja XIII1656
208Referendum Ogólnokrajowe 2015 r.1654
209Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.1654
210Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 1653
211Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Niwiski i Wyłazy1645
212Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1635
213Radni1634
214Pracownicy1632
215Sesja XII1632
216OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Proszewska1629
217Radni1625
218Sesja IX1624
219Zapytanie ofertowe na sprzedaz i dostawę materiału oraz dodatków w ramach projektu1622
220Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Mokobody i jej jednostek organizacyjnych1622
221Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej.1620
22220181612
223Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, koordynacji w trakcie realizacji projektu oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 Protection of natural heritage in the cross-border area by improving the waste water management in Mokoody Commune (Poland) and the City of Khoiniki (Belarus)1611
224Sesja XIV 1609
225OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyłazy na odcinku 600 mb"1601
226Radni1596
227Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mokobody- Zaliwie-Piegawki - Zaliwie-Szpinki- Wólka Proszewska1594
228Wójt1593
229Sesja VII1592
230Zapytanie ofertowe na dostawe łodzi ratowniczej1590
231Radni1586
232Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1576
233Sesja VIII1570
234Sesja XI1566
235Zapytanie ofertowe na uszycie 10 strojów zgodnie ze scenariuszem spektaklu1562
236Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na inwestycji pn. Termomodernizacia budynku Urzędu Gminy Mokobody1557
237Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, koordynacji w trakcie realizacji projektu oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 At the river1549
238Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 1548
239Pracownicy1539
240Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1538
241Zapytanie ofertowe na zakup i montaż bram garażowych do świetlicy OSP w Niwiskach1537
242Wybory Prezydenta RP1534
243Radni1532
244Zapytanie na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. : "Przebudowa drogi gminnej nr 360404W dz. ewid. nr 494, 495 w miejscowości Niwiski oraz dz. ewid. nr 731 w miejscowości Wyłazy na odcinku od km 0+230 do km 2+180 o długosci 1,950 km" 1527
245Sesja XVI1526
246 „Zmiana sposobu użytkowania budynku Gimnazjum na Gminne Przedszkole”1521
247Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezpańskich psów, transport i zapewnienie im opieki w schronisku1519
248Sprawozdania z realizacji budżetu 1514
249Sesja IV1512
250Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1510
251Radni 1509
252Radni1501
253Sesja VI1500
254Sesja XVII zwyczajna 1496
255Pracownicy1486
256Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości1480
257Pracownicy Urzędu Gminy 1476
258Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1472
259Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2018/20191472
260Pracownicy1469
261Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mokobody- Zaliwie-Piegawki - Zaliwie-Szpinki- Wólka Proszewska1468
262Konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach 1462
263Zapytanie ofertowe na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Rozbiórka budynków gospodarczych na działce 1147/1 w Mokobodach"1460
264Wójt1459
265Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mokobody- Zaliwie-Piegawki - Zaliwie-Szpinki- Wólka Proszewska1458
266Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu energetycznego ex-post po przeprowadzeniu inwestycji"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mokobody"1442
267„Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego w Świniarach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody”1442
268Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego w języku angielskim, studium wykonalności w języku narodowym, streszczenia studium wykonalności w języku angielskim, rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Protection of natural heritage in the cross-border area by improving the waste water management in Mokobody Commune (Poland) and the City of Khoiniki (Belarus)1426
269Sesja XV1408
270Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego w języku angielskim, studium wykonalności w języku narodowym, streszczenia studium wykonalności w języku angielskim, rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 At the river1408
271„Remont i adaptacja szatni i pomieszczeń biurowych na sale lekcyjne oraz remont pomieszczeń gospodarczych w piwnicy”1405
272Zapytanie ofertowe pn. "Pielęgnacja i leczenie drzew z gatunku Klon Jawor rosnących w alei przy ul. Plac Chreptowicza w Mokobodach"1401
273Wójt1396
274Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Mokobody w 2017 r. 1391
2752018r.1390
276Sesja XVIII zwyczajna 1386
277Sesja XIX nadzwyczajna 1369
278Zapytanie ofertowe na „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Mokobody do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Siedlcach oraz ich odwóz do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki podczas przewozu, w okresie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.”1359
279Zapytanie ofertowe RI.271.2.23.2017 Przebudowa terenu sportowego w miejscowości Zaliwie-Piegawki1359
280Zapytanie ofertowe na odbiór padłych zwierząt i odpadów kuchennych z terenu gminy Mokobody1359
281Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Mokobody w 2017 r. 1357
282Sesja XXII zwyczajna 1353
283sesja XXI nadzwyczajna 1350
284Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezpańskich psów, transport i zapewnienie im opieki w schronisku 1344
285Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych na 2017 r. 1338
286Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świniary nr 360403W na odcinku 880 mb1326
287Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 At the river1324
288Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyłazy na odcinku 550 mb1323
289Zapytanie ofertowe nr RI.271.2.30.2017 na inspektora nadzoru dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świniary nr 360403W na odcinku 880 mb oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyłazy na odcinku 550 mb1316
290Zapytanie o cenę-szacowanie wartosci zamówienia na zakup samochodu pożarniczego1313
291Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiatraczna w Mokobodach1305
292sesja XX1302
293Pracownicy Urzędu Gminy 1292
294Rok 20171291
295Zapytanie ofertowe na „Wykonanie zbiornikowej instalacji gazu średniego i niskiego ciśnienia wraz z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850 l posadowionym na płycie fundamentowej dla potrzeb budynku usługowego, na działce nr 349/6 w miejscowości Niwiski, gm. Mokobody”. 1291
296Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Mokobody w 2018 i 2019 roku 1287
297Pracownicy Urzędu Gminy 1286
298Zapytanie ofertowe RI.271.2.24.2017 Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Mokobody-Zaliwie-Piegawki- Zaliwie-Szpinki- Wólka Proszewska1277
299Zapytanie ofertowe na „Montaż przewodu oświetleniowego i montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz budowa nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokobody ul. Zielona, Bale i Męczyn”1269
300Zapytanie ofertowe RI. 271.2.47.2017 na opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na gminne drogi publiczne w Gminie Mokobody 1268
301Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie badań lekarskich następnych dla Strażaków OSP z terenu Gminy Mokobody"1266
302Zapytanie ofertowe na udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzalżnionym i zagrożonym uzależnieniem w Punkcie Konsultacyjnym ......1266
303Zapytanie ofertowe RI.271.2.51.2017 na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych w Gminie Mokobody na rok 20181265
304kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 1249
305Zapytanie ofertowe RI.271.2.49.2017 na "Dostawę i montaż fabrycznie nowych rolet okiennych wewnętrznych typu dzień i noc w kasecie z prowadnicami do budynku Urzędu Gminy w Mokobodach” 1242
306Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Protection of natural heritage in the cross-border area by improving the waste water management in Mokobody Commune (Poland) and the City of Khoiniki (Belarus)1234
307Sesja XXIV zwyczajna 1216
308Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż fabrycznie nowych rolet okiennych wewnętrznych typu dzień i noc w kasecie z prowadnicami do budynku Urzędu Gminy w Mokobodach 1216
309Budowa sieci energetycznej poniżej 1kV – kablowej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Kisielany-Kuce gm. Mokobody1213
310„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”1211
311Radni1198
312Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2018 r.1197
313Zapytanie ofertowe na modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Mokobody1194
314Zapytanie ofertowe GP.271.2.14.2019 odbiór odpadów komunalnych na okres 06.2019-07.20191190
315Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017 r1187
316Sesja XXV nazdwyczajna 1177
317Zapytanie ofertowe na udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzalżnionym i zagrożonym uzależnieniem w Punkcie Konsultacyjnym ......1172
318Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na wykonaniu tablicy informacyjno-promocyjnej dla inwestycji "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mokobody" w ramach RPO WM 2014-20201168
319Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody w 2017 roku1163
320Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-20231156
321Przebudowa drogi gminnej nr 360418W w miejscowości Żuków na odcinku od km 1 + 896 do km 2 + 516 o długości 0,620 km1145
322Zapytanie ofertowe RI.271.2.50.2017 dotyczące kompleksowego wykonania ogrodzenia terenu szkoły w Mokobodach1136
323Zapytanie ofertowe zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Mokobody w 2018 i 2019 r. 1136
324Zapytanie ofertowe na rozbiórke budynku gospodarczego w Mokobodach wraz z uporządkowaniem terenu i wywiezieniem materiałów rozbiórkowych.1135
325Sesja XXVI zwyczajna 1116
326„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”1113
327Zapytanie ofertowe na usuwaniu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody1111
328Zapytanie ofertowe RI.271.2.7.2018 1. Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Utworzenie wielofunkcyjnej bazy edukacji przyrodniczej w Wyłazach" 2. Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Utworzenie wielofunkcyjnej bazy edukacji przyrodniczej w Żukowie" 1095
329Radni1090
330Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezpańskich psów, transport i zapewnienie im opieki w schronisku 1081
331Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Mokobody i podległych jednostek1079
332Sesję Rady Gminy1077
333Sesja XXIII nadzwyczajna 1063
334Sesja XXVIII zwyczajna w dn.27.12.2017 r. 1051
335Zapytanie ogrtowe RI.271.2.8.2018 na zadanie dotyczące kompleksowego uporządkowania działek gminnych nr ew.1209/3 i 1209/4 w Mokobodach1039
336Sesja XXVII zwyczajna 1004
337Sesja XXIX zwyczajna z dn.06.03.2018 r. 964
338Zapytanie ofertowe RI.271.2.9.2018 za zakup ubrań specjalnych dla OSP z terenu Gminy Mokobody956
339"Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Mokobodach"945
340„Przebudowa drogi gminnej nr 360404W w miejscowości Niwiski – Wyłazy na odcinku od km 0 + 230 do km 2 + 180 o długości 1,950 km”937
341„Modernizacja hali sportowej w Mokobodach”928
342„Przebudowa drogi gminnej nr 360404W w miejscowości Niwiski – Wyłazy na odcinku od km 0 + 230 do km 2 + 180 o długości 1,950 km”927
343KADENCJA 2018-2023915
344„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2018/2019”913
345„Przebudowa chodnika na ulicy Księdza Brzóski w Mokobodach”912
346„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2018/2019”897
347Zapytanie ofertowe RI. 271.2.13.2018 „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2018/2019”896
348Przebudowa drogi gminnej nr 360418W w miejscowości Żuków na odcinku od km 1 + 896 do km 2 + 516 o długości 0,620 km887
349Zapytanie ofertowe RI.271.2.16.2018 Otwarta Strefa Aktywności " OSA Mokobody" 885
350„Przebudowa drogi - ul. Plac Wolności w Mokobodach”883
351Zapytanie ofertowe RI.271.2.25.2018 udzielenie i obsługi kredytu długoterminowego 883
352„Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego w Świniarach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody”879
353„Zagospodarowanie Placu Wolności w Mokobodach”875
354Zapytanie ofertowe RI.271.2.15.2018 na zakup i montaż bramy garażowej do świetlicy OSP w Osinach Dolnych 874
355Imienny wykaz głosowań radnych do uchwał Rady Gminy Mokobody864
356Zapytanie ofertowe RI.271.2.19.2018 Otwarta Strefa Aktywności " OSA Mokobody"850
3572018 r. 847
358zapytanie ofertowe RI.271.2.10.2018 na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych w Gminie Mokobody na rok 2018 i 2019 846
359Sesja XXX nadzwyczajna w dn.18.04.2018 r. 842
360„Przebudowa ulicy Świerkowej w Mokobodach”818
361Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Mokobody do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Siedlcach oraz ich odwiezienie do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki podczas przewozu, w okresie od 03 września 2018r. do 28 czerwca 2019r.800
362Sesja II z dn.4.12.2018 r.792
3632017r.784
364Sesja XXXIV zwyczajna 781
365Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokobody na działce nr ew.1565 na odcinku 550 mb- ulica Łąkowa 772
366Zapytanie ofertowe na usuwaniu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody766
367Zapytanie ofertowe RI.271.2.22.2018 na Audyt energetyczny ex-post budynku Urzędu Gminy Mokobody763
368Sesja XXXI zwyczajna w dn.7.06.2018 r. 752
369Sesja XXXII nadzwyczajna z dn.20.07.2018 r.724
370I kwartał 2018 r.719
371Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”699
372Konkurs na stanowisko podinspektora ds promocji strategii i rozwoju gminy684
373Zapytanie ofertowe GP.271.2.1.2019 z dnia 04.01.2019 r. na usługę hydrauliczną 680
374„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki, Gmina Mokobody”678
375Sesja III nadzwyczajna w dniu 11.12.2018 r.676
376Sesja IV zwyczajna Rady Gminy 674
377sesja XXXV nadzwyczajna 669
378Sesja XXXIII nadzwyczajna 661
379Sesja I 647
380Zapytanie ofertowe GP.271.2.2.2019na usługę geodezyjną polegająca na wytyczeniu pasa gminnych dróg 646
3812018644
3822019 r.644
383I półrocze 2018 r.635
384Oświadczenia majątkowe na początek VIII kadencji 622
385Przebudowa drogi gminnej Mokobody Kolonia działka nr ew 298 na odcinki 800 mb608
386Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2019 i 2020 roku592
3872019 rok586
388Zapytanie ofertowe GP.271.2.12.2019 na serwer567
389Sesja V zwyczajna Rady Gminy w dn.1.03.2019 r.564
390Zapytanie ofertowe GP.271.2.3.2019 na dostawę gazu561
391Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2019/2020559
392Zapytanie ofertowa GP.271.2.6.2019 na zakup i dostawę artykułów biurowych, szkolnych oraz papierniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Mokobody i Instytucji Kultury556
393zapytanie ofertowe GP.271.2.4.2018 dot. udzielenia pomocy psychologicznej osobom uzależnionym 546
394Zapytanie ofertowe ZP.271.2.1.2018 na dostawę gazu do gminnych budynków komunalnych543
395Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy541
396Konkurs na stanowisko podinspektora ds inwestycji budownictwa i dróg539
397Zapytanie ofertowe GP.271.2.17.2019 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół534
398Zapytanie ofertowe GP.271.2.3.2018 na usługę geodezyjną wytyczenie pasa drogowego530
399„Przebudowa drogi gminnej nr 360410W w miejscowości Kisielany-Żmichy – Osiny Górne od km 0+000 do km 2+675 o długości 2,675 km”521
400Zapytanie ofertowe GP.271.2.9.2019 na usługi geodezyjne 484
401Zapytanie ofertowe ZP.271.2.11.2019 na dostawę żwiru drogowego 483
402III kwartał 479
4032019478
404Sesja VIII zwyczajna w dn.13/06.2019 r. - absolutoryjna 476
405Zapytanie ofertowe GP.271.2.7.2019 na dostawę gazu PROPAN475
406Zapytanie ofertowe GP.271.2.25.2019 zielony Zakątek w Mokobodach468
407GP.271.1.4.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy464
408Oświadczenia majątkowe na koniec VII kadencji450
409GP.271.2.15.2019 wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego LED w m. Ziomaki448
410Zapytanie Ofertowe GP.271.2.26.2019 na dostawę i montaż garażu blaszanego442
411Sesja VI zwyczajna w dn. 21.03.2019 r. 429
412Zapytanie ofertowe GP.271.2.22.2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach Utworzenia Klubu Seniora +427
413Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych421
414Sesja IX zwyczajna Rady Gminy w dn. 30.07.201r r.420
415Zapytanie Ofertowe GP.271.2.28.2019 Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ziomaki416
416Sesja VII nadzwyczajna z d. 09.04.2019 r.415
417Sprawozdanie finansowe roczne za 2018 r. 415
418Zapytanie Ofertowe GP.271.2.29.2019 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzowu.414
419Zapytanie ofertowe GP.271.2.24.2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach utworzenia Klubu Senior+409
420Podział gminy Mokobody na okręgi wyborcze399
421Wybory na posłów do Parlamentu Europejskiego 2019390
422 GP. 271.2.16.2019 Dostawa żwiru drogowego 390
423Zapytanie Ofertowe GP.271.2.27.2019 na dostawę i montaż garażu blaszanego.384
424IV kwartał 379
425INFORMACJA o wykluczeniu wykonawcy GP.271.1.5.2019378
4262019374
427Sesja X nadzwyczajna Rady Gminy z dn.22.08.2019r.366
428Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019363
429Zapytanie GP.271.2.22.2019 dostawa gazu347
430Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ewid. 447/2, 448/1 obręb 0026 Ziomaki, gmina Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckie346
431Gmina Mokobody- zbiorcze344
432Zapytanie ofertowe GP.271.2.38.2019 na opracowanie dokumentacji technicznej głębokiej termomoderrnizacji budyków użyteczności publicznej w Gminie Mokobody341
433„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”338
434Zespół Oświatowy w Mokobodach335
435Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwiskach319
436wykonanie budżetu za 2018 r.315
437Plan zamówień publicznych312
438Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Mokobody310
439Urząd Gminy306
440XIII zwyczajna Sesja Rady Gminy 306
441I kwartał 301
442Zapytanie ofertowe GP.271.2.1.2020 na opracowanie dokumentacji technicznej głębokiej termomodernizacji dwóch budynków.293
443Pracownicy Urzędu Gminy291
444Gmiina Biblioteka Publiczna 288
445Gminny Ośrodek Kultury 286
446Sesja XI zwyczajna 285
447Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz niezbędną infrastrukturą na dz. ewid. 321, 322, 323, 324, obręb Mokobody, gm. Mokobody, pow. Siedlecki, woj. mazowieckie283
448Wybory uzupełniajace do Rady gminy Mokobody w okręgu wyborczym 14282
449XII Sesja Nadzwyczajna266
450Radni262
451Zapytanie Ofertowe GP.271.2.34.2019 Udzielenie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym252
452II kwartał248
453Zapytanie Ofertowe GP.271.2.35.2019 na dostawę GAZU234
454Zapytanie ofertowe GP.271.2.31.2019 Wyłapywanie bezpańskich psów, transport i opieka w schronisku227
455Zapytanie Ofertowe GP.271.2.32.2019 zapewnie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt223
456Budowa fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 39 900 szt. indyków tj. 957,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 813/2 obręb Mokobody, gm. Mokobody, pow. siedlecki, woj. mazowieckie212
457Zapytani Ofertowe GP.271.2.27.2019 na dostawę i montaż garażu blaszanego.206
458Zapytanie Ofertowe GP.271.2.36.2019 na dostawę GAZU203
459Zapytani Ofertowe GP.271.2.37.2019 na dostawę oleju opałowego200
460III kwartał175

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl