L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury35198
2201626082
3Aktualności18626
4201718355
5201817684
6201913216
7Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro12404
8Przetargi 20159675
920179258
10Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro8952
1120188842
12Praca8425
1320158185
14Przetargi 20166049
15Oświadczenia5335
16Zagospodarowanie przestrzenne5334
17Uchwały Rady5191
18Urząd Gminy5100
19DECYZJE ŚRODOWISKOWE 4992
20Dane4915
21Sesje Rady4662
22Wójt4554
23Rada4464
24Zarządzenia Wójta4324
25Działki gminne na sprzedaż4052
26Gmina3911
2720193900
28Kontrole wewnętrzne3823
29Budżet3439
30Jednostki organizacyjne3422
31Wybory i Referenda3393
32Komisje Rady VII kadencja3241
33Pozostałe3231
34Podatki i opłaty3222
35Statut Gminy3129
362016 r.3129
37Strategia rozwoju3118
38Mienie gminy3037
39Petycje 3004
40Jednostki pomocnicze2989
41Gminne Programy i Plany 2960
42Nabór na stanowisko Kierownika GOPS w Mokobodach 2015 r.2955
43USC2890
44Konkurs na stanowisko Kierownika GOPS Mokobody2864
452009r.2844
46Informacje nieudostępnione2832
47Stowarzyszenia i związki członkowskie2799
48Wyszukiwarka2788
49Opinie RIO2772
50Instrukcja obsługi2765
512016 r.2737
522016r. 2733
532017 r. 2723
54Redakcja Biuletynu2709
552011r.2671
562015r.2634
57Konsultacje społeczne2602
58Przebudowa drogi gminnej nr 360410W Kisielany-Żmichy – Osiny Górne – Osiny Dolne – Świniary na odcinku Kisielany-Żmichy – Osiny Górne2593
592010r.2578
60Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mokobody2573
611332563
622014r.2549
632012r.2545
64Nabór na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mokobodach2519
65Rejestr działalności regulowanej2474
66Nabór na stanowisko ds wymiaru podatku2413
67Nabór na stanowisko ds promocji, strategii i rowoju gminy2406
68Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi2396
692010r.2335
701332321
712013r.2277
72OBOWIĄZEK INFORMACYJNY2272
7320142238
74Nabór na stanowisko podinspekrtora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego2218
75Przetargi 20142212
76Regulamin2201
772009r.2195
78Nabór na stanowisko ds promocji, strategii i rowoju gminy2189
79Ogłoszenie Kierownika GOPS o naborze na asystenta rodziny2166
802013r.2164
81Oświata2148
82Nabór na stanowisko ds wymiaru podatku2100
8320132094
842016r.2082
85Ogłoszenie Kirownika GOPS 2016 - nabór na asystenta rodziny 2073
86Ewidencje i rejestry2067
872018r.- Wybory samorządowe 2041
88Konkurs na stanowisko Podinspektora ds. obsługi sekretariatu, obsługi Rady Gminy i jej organów oraz spraw organizacyjnych w Urzedzie Gminy Mokobody2026
892012r.2016
90Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków 2011
91Pracownicy Urzędu Gminy2002
92Konkurs na Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach1978
932011r.1962
94Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1955
95Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody1923
962014r.1920
972017 r.1913
98Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Mokobody1864
99Chów brojlerów indyków w 3 budynkach inwentarskich do 31 335 stanowisk [752,04DJP] wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 777/1 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie1864
1002016 r. 1861
101Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 Węgrów – Chodów, odcinek: przejście przez miejscowość Mokobody od km 15+286 do km 17+0801860
102Nabór na stanowisko podinspekrtora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego1852
103Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Bale, Kisielany-Żmichy, Kisielany-Kuce, gm. Mokobody1851
1042015r.1839
105Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwiskach1822
106Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Wólka Proszewska gm. Mokobody1816
107Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1806
108Dostęp dla osób niepełnosprawnych1805
109Przetargi 20131804
110Przetargi 20091800
111Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Niwiski, Wyłazy, gm. Mokobody1794
112NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2011 r.1790
113Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody – Nakory o nawierzchni brukowej i częściowo asfaltowej, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Mokobody1784
114Rok 20151773
115"Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kapuściaki, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki"1772
116Nabór na stanowisko Inspektora ds. rolnictwa i leśnictwa 20151763
1172015r.1760
118Przebudowa drogi gminnej Skupie-Dąbrowa-Męczyn na długości 3200mb1748
119Przebudowa drogi gminnej nr 360416W Mokobody-Kolonia – Mokobody – Świniary na odcinku długości 1300 mb oraz drogi gminnej Mokobody-Kolonia na odcinku 1000 mb1744
120Nabór na Animatora Sportu1742
121Rok 20161741
122Przetargi 20111740
123Przebudowa drogi gminnej nr 360411W Księżopole-Jałmużny na odcinku Księżopole-Jałmużny - Pieńki 1729
12420091726
125Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych z nazwami ulic1724
126ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWEK JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MOKOBODY1724
127Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Ziomaki, Żuków, gm. Mokobody1720
12820141716
12920121715
130Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na inwestycji pn. Termomodernizacia budynku Urzędu Gminy Mokobody1710
13120091703
132Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi- sprzedaż i dostawa artykułów papierniczych i biurowych w ramach projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI1703
133Pracownicy Urzędu Gminy1702
134Rozbudowa fermy drobiu na działkach o nr ew. 244/5, 244/6 i 251/2 w miejscowości Wyłazy, gmina Mokobody1701
13520141694
136Przetargi 20121690
137Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi- pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI, realizowanego przez gminę Mokobody w Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mokobodach, współfinansowanego ze ś1687
138Punkt skupu złomu i sprzedaży węgla1686
139Ogłoszenie Kierownika GOPS o naborze na asystenta rodziny 20141685
140Rozbudowa fermy brojlerów indyczych oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o nr ewid.: 777/1, 644/2, 645/2 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie1677
141Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, tłoczącego ścieki z msc. Kisielany-Żmichy do msc. Niwiski gm. Mokobody1672
142Przetargi 20101671
143Wójt1671
144Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bale, gmina Mokobody1668
14520121666
1462008r.1665
1472008r.1663
14820131662
1492018 r.1656
150Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 52/2 w m. Skupie gmina Mokobody1655
15120101643
15220111641
15320151633
154Budowa 9 budynków inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby chowu brojlerów indyczych do 149 532 stanowisk [3588,77 DJP], na działkach o nr ewid.: 54/2, 55, m. Skupie, 91/3, 91/5 w m. Pieńki, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województ1625
155Podatek od środków transportowych1624
15620131619
157PROTOKOŁY1611
158Koniec kadencji V1609
159Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Mokobody i jej jednostek organizacyjnych1609
16020101608
161Początek Kadencji VII1608
162Posadowienie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 0,99MW na działce numer 40/1 o powierzchni 2,01 ha w miejscowości Wólka Żukowska w gminie Mokobody powiat siedlecki1596
163Zapytanie ofertowe "Dostawa energi elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych"1596
164Radni1595
165Początek kadencji VI1584
16620101577
1672017 r.1574
168Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, budowa sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego, ogrodzenia na działkach o numerach ewid. 622/5, 622/10, 651/2, 667 w miejscowości Świniary, gmina Mokobody1567
16920141564
17020101563
171Koniec kadencji VI1562
172Zapytanie ofertowe „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody”1560
17320091558
174Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż placów zabaw dla Gminy Mokobody 1555
1752017 r.1535
176Radni1522
177Pracownicy Urzędu Gminy1518
17820121516
1792018r.1516
180Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Proszewska1514
181Przebudowa grogi gminnej - ul. Wiatraczna w Mokobodach1512
182Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Pielęgnacja i konserwacja zabytkowej alei drzew w miejscowości Niwiski"1498
183Podatek akcyzowy1487
184Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Niwiskach (Qd)śr=150m3/d RLM=1500 z siecią kanalizacji sanitarnej1485
185Radni1481
186Zapytanie ofertowe na odbiór padłych zwierząt i odpadów kuchennych z terenu gminy Mokobody1476
187Nabór na Animatora Sportu 20151474
188Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości1474
18920111462
19020111462
191Radni1436
192Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2017 r.1430
193Sesja XIII1421
194Radni1420
195Referendum Ogólnokrajowe 2015 r.1420
196ZAPYTANIE OFERTOWE Rozgraniczenie1419
197Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi noclegowej oraz usługi gastronomicznej dla grupy 45 osób(41 uczestników i uczestniczek+3 opiekunów+kierowca) 2-dniowego wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu pt.WIEDZA-DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI1419
198Zapytanie ofertowe 1418
199Sesja X1414
200Sesja IX1396
201Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej1393
202ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MOKOBODACH W OKRESIE OD DNIA 01.09.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. W DNIACH, W KTÓRYCH PRACUJE PRZEDSZKOLE1392
203Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych. 1386
204OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Proszewska1382
205Sesja VII1379
206Pracownicy1378
207Radni1377
208Sesja XII1376
209Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Mokobody i jej jednostek organizacyjnych1374
210Zapytanie ofertowe na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2017/2018”1373
211Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mokobody- Zaliwie-Piegawki - Zaliwie-Szpinki- Wólka Proszewska1369
212Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Niwiski i Wyłazy1366
213Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.1362
214Radni1360
215Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1355
216Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej.1354
217Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Mokobodach w okresie od nia 01.09.2017r., do dnia 31.12.2017 r., w dniach, w których pracuje przedszkole1347
218Sesja XI1340
219Sesja XIV 1336
220Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, koordynacji w trakcie realizacji projektu oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 Protection of natural heritage in the cross-border area by improving the waste water management in Mokoody Commune (Poland) and the City of Khoiniki (Belarus)1336
221Zapytanie ofertowe na sprzedaz i dostawę materiału oraz dodatków w ramach projektu1335
222Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 1329
223OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyłazy na odcinku 600 mb"1326
224Radni1322
225Wójt1321
226Sesja VIII1318
227Wybory Prezydenta RP1317
228Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1316
229Zapytanie ofertowe na dostawe łodzi ratowniczej1313
230Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1310
231Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 1310
232Radni1307
233Zapytanie ofertowe na uszycie 10 strojów zgodnie ze scenariuszem spektaklu1295
234Radni1294
235Pracownicy1289
236Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na inwestycji pn. Termomodernizacia budynku Urzędu Gminy Mokobody1289
237Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezpańskich psów, transport i zapewnienie im opieki w schronisku1280
238Sesja VI1279
239Sesja IV1265
240Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości1265
241Sesja XVI1263
242Pracownicy Urzędu Gminy 1262
243Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, koordynacji w trakcie realizacji projektu oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 At the river1262
244Zapytanie ofertowe na zakup i montaż bram garażowych do świetlicy OSP w Niwiskach1260
24520181260
246Radni1259
247Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1253
248Radni 1250
249Pracownicy1243
250Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1238
251Wójt1224
252Sesja XVII zwyczajna 1224
253Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mokobody- Zaliwie-Piegawki - Zaliwie-Szpinki- Wólka Proszewska1223
254Pracownicy1222
255Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mokobody- Zaliwie-Piegawki - Zaliwie-Szpinki- Wólka Proszewska1216
256Zapytanie na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. : "Przebudowa drogi gminnej nr 360404W dz. ewid. nr 494, 495 w miejscowości Niwiski oraz dz. ewid. nr 731 w miejscowości Wyłazy na odcinku od km 0+230 do km 2+180 o długosci 1,950 km" 1206
257 „Zmiana sposobu użytkowania budynku Gimnazjum na Gminne Przedszkole”1203
258Sesja XV1197
259Zapytanie ofertowe pn. "Pielęgnacja i leczenie drzew z gatunku Klon Jawor rosnących w alei przy ul. Plac Chreptowicza w Mokobodach"1166
260Zapytanie ofertowe na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Rozbiórka budynków gospodarczych na działce 1147/1 w Mokobodach"1155
261„Remont i adaptacja szatni i pomieszczeń biurowych na sale lekcyjne oraz remont pomieszczeń gospodarczych w piwnicy”1153
262Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2018/20191145
263Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Mokobody w 2017 r. 1144
264Wójt1137
265Sesja XIX nadzwyczajna 1117
266Zapytanie ofertowe na „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Mokobody do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Siedlcach oraz ich odwóz do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki podczas przewozu, w okresie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.”1116
267Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych na 2017 r. 1115
268Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego w języku angielskim, studium wykonalności w języku narodowym, streszczenia studium wykonalności w języku angielskim, rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Protection of natural heritage in the cross-border area by improving the waste water management in Mokobody Commune (Poland) and the City of Khoiniki (Belarus)1114
269Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezpańskich psów, transport i zapewnienie im opieki w schronisku 1099
270Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Mokobody w 2017 r. 1099
271Zapytanie ofertowe na odbiór padłych zwierząt i odpadów kuchennych z terenu gminy Mokobody1098
272Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego w języku angielskim, studium wykonalności w języku narodowym, streszczenia studium wykonalności w języku angielskim, rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 At the river1097
273Sesja XVIII zwyczajna 1087
274sesja XXI nadzwyczajna 1082
275Rok 20171079
276Zapytanie ofertowe RI.271.2.23.2017 Przebudowa terenu sportowego w miejscowości Zaliwie-Piegawki1078
277Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiatraczna w Mokobodach1074
278Sesja XXII zwyczajna 1071
2792018r.1066
280Zapytanie ofertowe nr RI.271.2.30.2017 na inspektora nadzoru dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świniary nr 360403W na odcinku 880 mb oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyłazy na odcinku 550 mb1062
281Sprawozdania z realizacji budżetu 1051
282sesja XX1047
283Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świniary nr 360403W na odcinku 880 mb1028
284Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 At the river1024
285Zapytanie o cenę-szacowanie wartosci zamówienia na zakup samochodu pożarniczego1022
286Zapytanie ofertowe RI.271.2.24.2017 Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Mokobody-Zaliwie-Piegawki- Zaliwie-Szpinki- Wólka Proszewska1020
287Pracownicy Urzędu Gminy 1019
288Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie badań lekarskich następnych dla Strażaków OSP z terenu Gminy Mokobody"1007
289Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyłazy na odcinku 550 mb1000
290Zapytanie ofertowe RI.271.2.51.2017 na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych w Gminie Mokobody na rok 2018997
291Zapytanie ofertowe na „Wykonanie zbiornikowej instalacji gazu średniego i niskiego ciśnienia wraz z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850 l posadowionym na płycie fundamentowej dla potrzeb budynku usługowego, na działce nr 349/6 w miejscowości Niwiski, gm. Mokobody”. 992
292Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Protection of natural heritage in the cross-border area by improving the waste water management in Mokobody Commune (Poland) and the City of Khoiniki (Belarus)973
293Zapytanie ofertowe na „Montaż przewodu oświetleniowego i montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz budowa nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokobody ul. Zielona, Bale i Męczyn”972
294Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu energetycznego ex-post po przeprowadzeniu inwestycji"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mokobody"967
295Zapytanie ofertowe RI. 271.2.47.2017 na opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na gminne drogi publiczne w Gminie Mokobody 966
296Zapytanie ofertowe na udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzalżnionym i zagrożonym uzależnieniem w Punkcie Konsultacyjnym ......963
297Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017 r961
298Zapytanie ofertowe RI.271.2.49.2017 na "Dostawę i montaż fabrycznie nowych rolet okiennych wewnętrznych typu dzień i noc w kasecie z prowadnicami do budynku Urzędu Gminy w Mokobodach” 959
299Radni943
300Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż fabrycznie nowych rolet okiennych wewnętrznych typu dzień i noc w kasecie z prowadnicami do budynku Urzędu Gminy w Mokobodach 943
301„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”939
302Sesja XXIV zwyczajna 936
303Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Mokobody w 2018 i 2019 roku 924
304Zapytanie ofertowe na modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Mokobody921
305Konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach 920
306Budowa sieci energetycznej poniżej 1kV – kablowej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Kisielany-Kuce gm. Mokobody918
307Pracownicy Urzędu Gminy 909
308Sesja XXV nazdwyczajna 904
309kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 904
310Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody w 2017 roku903
311Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2018 r.898
312Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na wykonaniu tablicy informacyjno-promocyjnej dla inwestycji "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mokobody" w ramach RPO WM 2014-2020877
313Zapytanie ofertowe na udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzalżnionym i zagrożonym uzależnieniem w Punkcie Konsultacyjnym ......871
314Zapytanie ofertowe na rozbiórke budynku gospodarczego w Mokobodach wraz z uporządkowaniem terenu i wywiezieniem materiałów rozbiórkowych.862
315Przebudowa drogi gminnej nr 360418W w miejscowości Żuków na odcinku od km 1 + 896 do km 2 + 516 o długości 0,620 km862
316Sesja XXVI zwyczajna 859
317Zapytanie ofertowe RI.271.2.50.2017 dotyczące kompleksowego wykonania ogrodzenia terenu szkoły w Mokobodach858
318„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”858
319Sesja XXIII nadzwyczajna 854
320Oferty pracy 2019 r.852
321Zapytanie ofertowe zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Mokobody w 2018 i 2019 r. 839
322Zapytanie ofertowe na usuwaniu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody819
323Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Mokobody i podległych jednostek813
324Zapytanie ofertowe RI.271.2.7.2018 1. Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Utworzenie wielofunkcyjnej bazy edukacji przyrodniczej w Wyłazach" 2. Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Utworzenie wielofunkcyjnej bazy edukacji przyrodniczej w Żukowie" 808
325Sesja XXVIII zwyczajna w dn.27.12.2017 r. 797
326Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezpańskich psów, transport i zapewnienie im opieki w schronisku 793
327Radni777
328Sesja XXVII zwyczajna 760
329Zapytanie ogrtowe RI.271.2.8.2018 na zadanie dotyczące kompleksowego uporządkowania działek gminnych nr ew.1209/3 i 1209/4 w Mokobodach736
330Zapytanie ofertowe RI.271.2.9.2018 za zakup ubrań specjalnych dla OSP z terenu Gminy Mokobody721
331Sesja XXIX zwyczajna z dn.06.03.2018 r. 720
332Sesję Rady Gminy706
333Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023696
334„Przebudowa drogi gminnej nr 360404W w miejscowości Niwiski – Wyłazy na odcinku od km 0 + 230 do km 2 + 180 o długości 1,950 km”672
335"Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Mokobodach"655
336„Przebudowa drogi gminnej nr 360404W w miejscowości Niwiski – Wyłazy na odcinku od km 0 + 230 do km 2 + 180 o długości 1,950 km”653
337Zapytanie ofertowe RI.271.2.25.2018 udzielenie i obsługi kredytu długoterminowego 650
338„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2018/2019”644
339„Modernizacja hali sportowej w Mokobodach”641
340Zapytanie ofertowe RI. 271.2.13.2018 „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2018/2019”637
341„Przebudowa drogi - ul. Plac Wolności w Mokobodach”618
342„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2018/2019”616
343„Przebudowa chodnika na ulicy Księdza Brzóski w Mokobodach”613
344Zapytanie ofertowe RI.271.2.16.2018 Otwarta Strefa Aktywności " OSA Mokobody" 612
345„Zagospodarowanie Placu Wolności w Mokobodach”594
346Sesja XXX nadzwyczajna w dn.18.04.2018 r. 587
3472018 r. 583
348Zapytanie ofertowe RI.271.2.15.2018 na zakup i montaż bramy garażowej do świetlicy OSP w Osinach Dolnych 583
349zapytanie ofertowe RI.271.2.10.2018 na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych w Gminie Mokobody na rok 2018 i 2019 580
350Przebudowa drogi gminnej nr 360418W w miejscowości Żuków na odcinku od km 1 + 896 do km 2 + 516 o długości 0,620 km580
351Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Mokobody do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Siedlcach oraz ich odwiezienie do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki podczas przewozu, w okresie od 03 września 2018r. do 28 czerwca 2019r.572
352„Przebudowa ulicy Świerkowej w Mokobodach”565
353Zapytanie ofertowe RI.271.2.19.2018 Otwarta Strefa Aktywności " OSA Mokobody"536
354Sesja XXXIV zwyczajna 532
355KADENCJA 2018-2023526
3562017r.522
357Sesja XXXI zwyczajna w dn.7.06.2018 r. 505
358I kwartał 2018 r.504
359Imienny wykaz głosowań radnych do uchwał Rady Gminy Mokobody494
360Zapytanie ofertowe RI.271.2.22.2018 na Audyt energetyczny ex-post budynku Urzędu Gminy Mokobody492
361Zapytanie ofertowe na usuwaniu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody474
362Sesja XXXII nadzwyczajna z dn.20.07.2018 r.457
363Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”454
364Sesja II z dn.4.12.2018 r.445
365Sesja XXXIII nadzwyczajna 444
3662019420
367sesja XXXV nadzwyczajna 412
368I półrocze 2018 r.408
3692018398
370Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokobody na działce nr ew.1565 na odcinku 550 mb- ulica Łąkowa 388
371Sesja IV zwyczajna Rady Gminy 377
372Zapytanie ofertowe GP.271.2.1.2019 z dnia 04.01.2019 r. na usługę hydrauliczną 356
373Sesja I 353
374Sesja III nadzwyczajna w dniu 11.12.2018 r.349
375Zapytanie ofertowe GP.271.2.2.2019na usługę geodezyjną polegająca na wytyczeniu pasa gminnych dróg 339
376Zapytanie ofertowe ZP.271.2.1.2018 na dostawę gazu do gminnych budynków komunalnych316
377Zapytanie ofertowe GP.271.2.3.2018 na usługę geodezyjną wytyczenie pasa drogowego305
378zapytanie ofertowe GP.271.2.4.2018 dot. udzielenia pomocy psychologicznej osobom uzależnionym 299
379Oświadczenia majątkowe na początek VIII kadencji 298
380Przebudowa drogi gminnej Mokobody Kolonia działka nr ew 298 na odcinki 800 mb290
3812019 r.279
382III kwartał 275
383Zapytanie ofertowe GP.271.2.12.2019 na serwer274
384Sesja V zwyczajna Rady Gminy w dn.1.03.2019 r.271
385Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2019 i 2020 roku265
386Zapytanie ofertowe GP.271.2.3.2019 na dostawę gazu263
3872019 rok261
388Zapytanie ofertowa GP.271.2.6.2019 na zakup i dostawę artykułów biurowych, szkolnych oraz papierniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Mokobody i Instytucji Kultury232
389Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2019/2020220
390Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy205
391Zapytanie ofertowe ZP.271.2.11.2019 na dostawę żwiru drogowego 196
392Zapytanie ofertowe GP.271.2.7.2019 na dostawę gazu PROPAN187
393GP.271.1.4.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy186
394Zapytanie ofertowe GP.271.2.9.2019 na usługi geodezyjne 182
395Wybory na posłów do Parlamentu Europejskiego 2019175
396Sesja VIII zwyczajna w dn.13/06.2019 r. - absolutoryjna 175
397IV kwartał 174
398Sesja VI zwyczajna w dn. 21.03.2019 r. 174
399Oświadczenia majątkowe na koniec VII kadencji173
400Podział gminy Mokobody na okręgi wyborcze168
401Sesja VII nadzwyczajna z d. 09.04.2019 r.166
402Zapytanie ofertowe GP.271.2.14.2019 odbiór odpadów komunalnych na okres 06.2019-07.2019164
403Zapytanie ofertowe GP.271.2.17.2019 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół160
404Sprawozdanie finansowe roczne za 2018 r. 135
405GP.271.2.15.2019 wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego LED w m. Ziomaki135
406Sesja IX zwyczajna Rady Gminy w dn. 30.07.201r r.125
4072019121
408Zapytanie ofertowe GP.271.2.22.2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach Utworzenia Klubu Seniora +113
409Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ewid. 447/2, 448/1 obręb 0026 Ziomaki, gmina Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckie110
410Gmina Mokobody- zbiorcze109
411Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwiskach108
412Zespół Oświatowy w Mokobodach107
413Urząd Gminy103
414 GP. 271.2.16.2019 Dostawa żwiru drogowego 98
415Gmiina Biblioteka Publiczna 94
416Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Mokobody94
417I kwartał 92
418Zapytanie ofertowe GP.271.2.24.2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach utworzenia Klubu Senior+88
419Zapytanie Ofertowe GP.271.2.26.2019 na dostawę i montaż garażu blaszanego87
420Gminny Ośrodek Kultury 86
421Wybory do Sejmu i Senatu RP 201979
422INFORMACJA o wykluczeniu wykonawcy GP.271.1.5.201978
423Zapytanie ofertowe GP.271.2.25.2019 zielony Zakątek w Mokobodach78
424wykonanie budżetu za 2018 r.76
425Sesja X nadzwyczajna Rady Gminy z dn.22.08.2019r.74
426201965
427Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych57
428II kwartał54
429Zapytanie GP.271.2.22.2019 dostawa gazu54
430Wybory uzupełniajace do Rady gminy Mokobody w okręgu wyborczym 1439
431Radni39
432Pracownicy Urzędu Gminy39
433„Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego w Świniarach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody”39
434Sesja XI zwyczajna 4

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl