> Plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
2016-08-04 14:41:13
  ...więcej

Kisielany-Kuce
2016-08-04 14:22:43
  ...więcej

Niwiski
2016-04-26 08:51:04
  ...więcej

Część wsi Mokobody, część wsi Bale, część wsi Kapuściaki
2016-02-03 10:27:15
  ...więcej

Kisielany- Żmichy
2015-05-14 15:46:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl