> Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Remot budynku Wiejskiego Domu Kultury w Niwiskach"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2010-02-03 15:17:55
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2010-01-11 12:57:24
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Remot budynku Wiejskiego Domu Kultury w Niwiskach"
2009-11-27 15:52:07
Mokobody: REMONT BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W NIWISKACHNumer ogłoszenia: 410632 - 2009; data zamieszczenia: 27.11.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publi  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl