> 2010r.

2010r.

 
Zarządzenie Nr 1 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2007 z dnia 02 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mokobodach

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:55:58.
 
Zarządzenie Nr 2 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2010rok

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:13:01.
 
Zarządzenie Nr 3 w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Mokobody na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-03-24 13:20:19.
 
Zarządzenie Nr 4 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przetworzonego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-12 14:41:27.
 
Zarządzenie Nr 5 w sprawie powołania Komisji na Zagospodarowanie Rynku w Mokobodach

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:41:50.
 
Zarządzenie Nr 6 w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania słuzby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzi Gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-24 12:11:03 | Data modyfikacji: 2010-08-23 13:24:00.
 
Zarządzenie Nr 7 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-03-24 12:25:13 | Data modyfikacji: 2010-08-23 13:24:00.
 
Zarządzenie Nr 8 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w gminie Mokobody

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-03-24 12:53:47 | Data modyfikacji: 2010-08-23 13:24:00.
 
Zarządzenie Nr 9 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2009 rok.

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-03-24 12:55:26 | Data modyfikacji: 2010-08-23 13:24:00.
 
Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na Budowę Odcinka Sieci Wodociągowej w miejscowości Kisielany - Żmichy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-03-24 12:58:13 | Data modyfikacji: 2010-03-24 13:00:30.
 
Zarządzenie Nr 11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-03-24 12:59:02 | Data modyfikacji: 2010-03-24 13:00:30.
 
Zarządzenie Nr 12 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-03-24 12:59:55 | Data modyfikacji: 2010-03-24 13:00:30.
 
Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-03-24 13:01:35 | Data modyfikacji: 2010-03-24 13:00:30.
 
Zarządzenie Nr 14 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-03-24 13:02:24 | Data modyfikacji: 2010-03-24 13:00:30.
 
Zarządzenie Nr 15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:10:29 | Data modyfikacji: 2010-03-24 13:00:30.
 
Zarządzenie Nr 16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:11:11 | Data modyfikacji: 2010-03-24 13:00:30.
 
Zarządzenie Nr 18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na Przebudowę ulicy Wiatracznej na odcinku od KM 0+000.00 do KM 0+413.30

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:38:09 | Data modyfikacji: 2010-03-24 13:00:30.
 
Zarządzenie Nr 19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na Przebudowę drogi gminnej ZAliwie Brzozówka do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3661 W Mokobody-Męczyn-Zaliwie Piegawki do granicy z gminą Grębków od KM 0+000 do KM 1+930

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:41:45 | Data modyfikacji: 2010-03-24 13:00:30.
 
Zarządzenie Nr 20 w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach i Filii Bibliotecznej w Niwiskach

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:43:19 | Data modyfikacji: 2010-03-24 13:00:30.
 
Zarządzenie Nr 21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:14:12 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 22 w sprawie w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:18:21 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:18:58 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 24 w sprawie zmian w planie finansowym jednostej organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:19:50 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 25 w sprawie zmian planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:24:25 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 26 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:25:18 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 27 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:26:27 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 28 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:32:58 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 29 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 22/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 15:34:32 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-17 12:54:40 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 31 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-17 12:55:49 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 32 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-17 12:57:06 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 33 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-17 12:58:03 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 34 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 14:52:55 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 35 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-17 12:58:46 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 36 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-17 13:01:12 | Data modyfikacji: 2010-06-15 15:17:12.
 
Zarządzenie Nr 37 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na "Budowę oczyszczalni scieków o przepustowości Q = 250 m3/d"

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 10:50:21 | Data modyfikacji: 2010-08-06 10:52:37.
 
Zarządzenie Nr 38 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-05 15:56:27 | Data modyfikacji: 2010-08-06 10:52:37.
 
Zarządzenie Nr 39 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-17 13:02:59 | Data modyfikacji: 2010-08-05 15:55:07.
 
Zarządzenie Nr 40 W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 11:37:56 | Data modyfikacji: 2010-08-05 15:55:07.
 
Zarządzenie Nr 41 W sprawie powołania Gnminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 11:35:34 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 42 W sprawie powołania Komisji Przetargowej na "Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 696 Chodów - Węgrów - do miejscowości Bale"

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 11:40:20 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 43 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 11:42:18 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 44 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 11:44:07 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 45 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 11:44:28 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 46 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 11:44:51 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 47 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 11:45:15 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 48 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 11:45:38 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 49 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 11:46:41 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 50 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 11:47:10 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 51 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-06 11:48:07 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 52 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-23 13:44:42 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 53 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-23 14:00:35 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 54 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 11:51:22 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 55 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 11:52:26 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 54 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 11:53:32 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 57 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 11:54:38 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 58 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 11:56:49 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 59 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 11:58:18 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 62 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:00:23 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 63 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:03:45 | Data modyfikacji: 2010-08-06 11:36:01.
 
Zarządzenie Nr 64 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:09:00 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 65 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:10:02 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 66 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:11:45 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 67 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:12:30 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 68 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:13:33 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 69 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:13:57 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 70 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:15:27 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 71 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:16:42 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 72 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:17:53 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 73 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:24:51 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 74 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:26:09 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 75 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-24 12:26:41 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 76 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:04:36 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 77 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:05:41 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 78 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:08:27 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 79 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:09:13 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 81 w sprawie powierzenia powołania obowiązków Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:17:38 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 82 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:21:22 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 83 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:24:31 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 84 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:27:58 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 85 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:31:30 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 86 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:35:07 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 87 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:50:36 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 89 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31.10.2010 r.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-03 15:02:10 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 90 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 84 z dnia 03 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:29:40 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 91 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:30:48 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 92 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:31:33 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 93 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:32:25 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 94 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:33:11 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 95 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:36:25 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 96 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:42:13 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 97 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:42:56 | Data modyfikacji: 2010-11-09 13:00:41.
 
Zarządzenie Nr 98 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:43:44 | Data modyfikacji: 2010-11-05 15:44:10.
 
Zarządzenie Nr 99 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:45:08 | Data modyfikacji: 2010-11-05 15:44:10.
 
Zarządzenie Nr 100 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:47:30 | Data modyfikacji: 2010-11-05 15:44:10.
 
Zarządzenie Nr 101 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:48:25 | Data modyfikacji: 2010-11-05 15:44:10.
 
Zarządzenie Nr 102 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwiskach

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-09 12:51:47 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 103 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzęnika wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 15:01:42 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 105 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:50:34 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 106 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:53:35 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 107 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:54:43 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 108 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:55:32 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 109 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:56:28 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 110 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:57:20 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 111 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 09:26:39 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 112 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 09:38:33 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 113 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 09:39:11 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 115 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 10:04:53 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 116 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 10:05:25 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 117 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 10:42:21 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 118 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 10:42:48 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 119 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 10:43:53 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 120 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:07:20 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenie Nr 121 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:08:43 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenia Nr 122 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwiskach

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:12:45 | Data modyfikacji: 2010-11-09 12:54:16.
 
Zarządzenia Nr 123 w sprawie ustalenia dodatkowego zużycia paliwa w samochodach: towarowo - osobowych i autobusach szkolnych w okresie od 26.11.2010 r. do 15.03.2011 r.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:17:15 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 124 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:22:31 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 125 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:25:04 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 126 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:28:10 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 127 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:33:58 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 128 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:39:15 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 129 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:40:37 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 130 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:41:10 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 131 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:42:18 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 132 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:43:17 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 133 w sprawie powołania Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:47:02 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 134 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Mokobody oraz w jednostkachorganizacyjnych gminy w związku z przypadajacym w sobotę w dniu 25 grudnia 2010 roku święta ustawowo wolnego od pracy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:53:15 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 135 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:55:01 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 136 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:55:44 | Data modyfikacji: 2011-03-03 11:23:19.
 
Zarządzenia Nr 137 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:05:12 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 138 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:24:38 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 139 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:27:35 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 140 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:28:50 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 141 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury, powołanie komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:32:54 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 142 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:34:14 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 143 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:34:50 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 144 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:35:43 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 145 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:36:12 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 146 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:37:06 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 147 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:37:35 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 148 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 12:37:59 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 149 w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowości

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 13:17:47 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
 
Zarządzenia Nr 150 w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowości

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 13:18:52 | Data modyfikacji: 2011-03-03 12:22:35.
Data wprowadzenia: 2011-03-03 13:18:52
Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl