Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOKOBODY

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-25 14:40:43.
 
Uchwała Nr VIII.44.2015 w sprawie zmiany uchwały NR XVIII.108.2014 rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Mokobody....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:01:08.
 
Uchwała Nr XIX.130.2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.108.2004 Rady Gminy w Mokobodachw sprawie przyjęcia Strategii Rozwiju Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:03:54.
 
Uchwała Nr XXXII.223.2018 z dn.20.07.2018r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.108.2004 z dn.29.12.2004 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mokobody....pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-08-17 11:49:13.
Data wprowadzenia: 2018-08-17 11:49:13
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl