> Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe Anny Rozbickiej -
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z
siedzibą w Skupiach

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 11:31:01 | Data modyfikacji: 2010-07-07 11:38:47.
Oświadczenie Majątkowe Teresy Księżopolskiej -
Dyrektora Pulicznego Gimnazjum im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Mokobodach

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 11:43:05 | Data modyfikacji: 2010-07-07 11:38:47.
Oświadczenie Majątkowe Włodzimierza Drabarka -
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mokobodach

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 11:45:31 | Data modyfikacji: 2010-07-07 11:38:47.
Oświadczenie Majątkowe Antoniny Bielak -
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Niwiskach

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 11:46:54 | Data modyfikacji: 2010-07-07 11:38:47.
Oświadczenie Majątkowe Grażyny Dudek -
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Mokobodach

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 11:48:04 | Data modyfikacji: 2010-07-07 11:38:47.
Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Kalinowskiej -
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mokobodach

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 11:49:31 | Data modyfikacji: 2010-07-07 11:38:47.
Oświadczenie Majątkowe Anny Paczuskiej -
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mokobodach

oświadzenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 11:50:41 | Data modyfikacji: 2010-07-07 11:38:47.
Oświadczenie Majątkowe Marzeny Szalwa - p. o.
Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno -
Administracyjnego Szkół w Mokobodach

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 11:53:09 | Data modyfikacji: 2010-07-07 11:38:47.
Oświadczenie Majątkowe Hanny Wójtowicz -
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w
Mokobodach

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 11:54:46 | Data modyfikacji: 2010-07-07 11:38:47.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy . 
Data wprowadzenia: 2010-07-07 11:54:46
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl