> Pracownicy

Pracownicy

Oświadczenie Majątkowe Terey Księżopolskiej -
Skarbnika Gminy

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 12:03:32.
Oświadczenie Majątkowe Iwony Mróz - Sekuła -
Sekretarza Gminy

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 12:03:52.
Oświadczenie Majatkowe Iwony Księżopolskiej -
Wójta Gminy Mokobody

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 12:04:17.
Oświadczenie Majatkowe Hanny Bieleckiej -
Zastępcy Kierownika USC w Mokobodach

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-07-07 12:08:19.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy . 
Data wprowadzenia: 2010-07-07 12:08:19
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl