> NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2011 r.

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2011 r.WÓJT GMINY MOKOBODY – GMINNY KOMISARZ SPISOWY OGŁASZA

 

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

 PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI
I MIESZKAŃ W 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 pkt. 2 lit. d. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 26 marca 2010 r. nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Mokobody.

 

I.  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące wymagania:

1.      ukończone 18 lat,

2.     co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest, aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem),

3.      dyspozycyjność (nie zaleca się, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),

4.      umiejętność obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS (praca ze sprzętem typu hand-held),

5.      być w pełni sprawny fizycznie,

6.      posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się, wzbudzający zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,

7.      obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej

8.      okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia rozmów posiadać umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, umiejętność zachowania spokoju,

11. dodatkowym atutem będzie miejsce zamieszkania lub praca na terenie gminy Mokobody.

 

II.  Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

 1.   Podanie i życiorys

 2.   Kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie

 3.   Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych

 4.   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w tym za przestępstwo skarbowe)

 5.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

III.  Harmonogram zadań – dyspozycyjność rachmistrzów:

 1.   5 styczeń – 25 luty 2011 r.  – szkolenie rachmistrzów – czas trwania: 4 dni,

 2.   1 – 17 marca 2011 r. – obchód przedspisowy,

 3.   6 – 7 kwietnia – odprawa przedspisowa,

 4.   8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. – spis powszechny.

 

 

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.
Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla gminy Mokobody ustalono liczbę 2 osoby.


 

Miejsce i termin składania podań: Oferty należy składać w terminie od 6 do 20 grudnia 2010 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Mokobody w sekretariacie, (pok. 7) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu). Urząd Gminy w Mokobodach,
08-124  Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25

 

Dodatkowych informacji udziela:

Ewelina Powichrowska
tel.  25 641-13-15,

 

 

 

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:14:29 | Data modyfikacji: 2010-12-09 12:02:37.
Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:14:29
Data modyfikacji: 2010-12-09 12:02:37
Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl