> 2011r.

2011r.

 
Zarządzenie Nr 1 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2011 rok

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2011-05-05 11:29:47.
 
Zarządzenie Nr 4 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-05 11:48:34.
 
Zarządzenie Nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-05 11:49:38.
 
Zarządzenie Nr 6 w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:06:25.
 
Zarządzenie Nr 7 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:07:25.
 
Zarządzenie Nr 8 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:08:35.
 
Zarządzenie Nr 9 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:14:22.
 
Zarządzenie Nr 11 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mokobodach do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:16:46.
 
Zarządzenie Nr 12 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2010 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:18:04.
 
Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:20:30.
 
Zarządzenie Nr 14 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:22:26.
 
załącznik

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:25:59.
 
Zarządzenie Nr 15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:42:58.
 
Zarządzenie Nr 16 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-06 13:00:00.
 
Zarządzenie Nr 17 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-06 13:03:26.
 
Zarządzenie Nr 18 w sprawie dodatkowego dnia wolnego

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-06 13:13:43.
 
Zarządzenie Nr 19 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z siedzibą w Skupiach

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-06 13:17:39.
 
Zarządzenie Nr 20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-06 13:18:41.
 
Zarządzenie Nr 21 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-06 13:19:29.
 
Zarządzenie Nr 22 w sprawie powołania Zespołu ds. postępowania z dokumentacją z wyborów do rad gminy, rad powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-06 13:22:25.
 
Zarządzenie Nr 23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 15:09:35.
 
Zarządzenie Nr 24 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 15:10:29.
 
Zarządzenie Nr 25 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 15:11:06.
 
Zarządzenie Nr 26 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 15:12:07.
 
Zarządzenie Nr 27 w sprawie zmian w planach finansowych jednotek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 15:15:41.
 
Zarządzenie Nr 28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 15:16:53.
 
Zarządzenie Nr 29 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 15:17:36.
 
Zarządzenie Nr 30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 15:23:03.
 
Zarządzenie Nr 31 w sprawie zmianw planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 15:23:44.
 
Zarządzenie Nr 32 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 15:24:57.
 
Zarządzenie Nr 33 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mokobodach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 12:52:30.
 
Zarządzenie Nr 34 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 12:53:24.
 
Zarządzenie Nr 35 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 12:54:06.
 
Zarządzenie Nr 36 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 12:54:52.
 
Zarządzenie Nr 37 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 12:56:46.
 
Zarządzenie Nr 38 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 12:57:45.
 
Zarządzenie Nr 39 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2008 Wójta Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2008 r.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 13:19:54.
 
Zarządzenie Nr 40 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 13:22:34.
 
Zarządzenie Nr 42 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 13:24:41.
 
Zarządzenie Nr 43 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 13:25:32.
 
Zarządzenie Nr 44 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mokobodach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 13:26:43.
 
Zarządzenie Nr 45 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 13:28:15.


W związku z awarią strony Biuletynu Informacji Publicznej
dane uprzednio zamieszczone zostały utracone.
Zaistniala sytuacja nie jest spowodowana winą
Urzędu Gminy Mokobody.
Utracone informacje zostaną w najbliższym czasie zamieszczone ponownie.

W załączeniu pismo wyjaśniające:

 
Pismo wyjaśniające

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-19 15:15:36.
 
Zarządzenie Nr 46 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 12:11:52.
 
Zarządzenie Nr 47 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 12:13:31.
 
Zarządzenie Nr 48 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 12:15:05.
 
Zarządzenie Nr 49 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 12:19:17.
 
Zarządzenie Nr 50 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloleniej Prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 12:20:31.
 
Zarządzenie Nr 51 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 12:46:36.
 
Zarządzenie Nr 52 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 12:50:26.
 
Zarządzenie Nr 53 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 12:51:14.
 
Zarządzenie Nr 54 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 13:17:44.
 
Zarządzenie Nr 55 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 13:24:35.
 
Zarządzenie Nr 56 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 13:25:23.
 
Zarządzenie Nr 57 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 13:26:24.
 
Zarządzenie Nr 58 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Mokobodach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 13:30:45.
 
Zarządzenie Nr 60 w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 13:32:10.
 
Zarządzenie Nr 61 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 13:32:57.
 
Zarządzenie Nr 62 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 13:36:31.
 
Zarządzenie Nr 63 w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:06:02.
 
Zarządzenie Nr 64 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:07:29.
 
Zarządzenie Nr 65 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:09:58.
 
Zarządzenie Nr 66 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:15:13.
 
Zarządzenie Nr 67 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:24:23.
 
Zarządzenie Nr 68 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:29:05.
 
Zarządzenie Nr 69 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:33:06.
 
Zarządzenie Nr 70 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:34:06.
 
Zarządzenie Nr 71 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:35:24.
 
Zarządzenie Nr 72 w sprawie: ogloszenia wykazu nieruchomosci lokalowych przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:47:52.
 
Zarządzenie Nr 73 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:48:37.
 
Zarządzenie Nr 74 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:49:20.
 
Zarządzenie Nr 75 w sprawie zmianw planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:50:06.
 
Zarządzenie Nr 76 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:54:08.
 
Zarządzenie Nr 77 w sprawie projektów uchwał: Budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mokobody na lata 2012-2016

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 15:14:18.
 
Zarządzenie Nr 78 w sprawie likwidacji środka trwałwego - samochodu osobowego Polonez ATU Plus

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 15:15:26.
 
Zarządzenie Nr 79 w sprawie ustalenia dodatkowego zuzycia paliwa w samochodach: towarowo-osobowych, i autobusach szkolnych w okresie od 17.11.2011 r. do 15.03.2012 r.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 15:17:20.
 
Zarządzenie Nr 80 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 15:18:16.
 
Zarządzenie Nr 81 w sprawie zmian w planch finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 15:19:07.
 
Zarządzenie Nr 82 w sprawie ustalenia minimalnej rocznej stawki czynszu dzierżawy nieruchomosci rolnej stanowiącej własność Gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 09:51:57.
 
Zarządzenie Nr 84 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 09:53:07.
 
Zarządzenie Nr 85 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 09:53:58 | Data modyfikacji: 2012-01-25 09:56:02.
 
Zarządzenie Nr 86 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 09:54:50 | Data modyfikacji: 2012-01-25 09:56:02.
 
Zarządzenie Nr 87 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 09:57:08 | Data modyfikacji: 2012-01-25 09:56:02.
 
Zarządzenie Nr 88 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:05:55 | Data modyfikacji: 2012-01-25 09:56:02.
 
Zarządzenie Nr 90 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji droga spisu z natury, powołanie komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:20:16 | Data modyfikacji: 2012-01-25 09:56:02.
 
Zarządzenie Nr 91 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budzetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:22:03 | Data modyfikacji: 2012-01-25 09:56:02.
 
Zarządzenie Nr 92 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:22:45 | Data modyfikacji: 2012-01-25 09:56:02.
 
Zarządzenie Nr 93 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:23:25 | Data modyfikacji: 2012-01-25 09:56:02.
 
Zarządzenie Nr 94 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:25:07 | Data modyfikacji: 2012-01-25 09:56:02.
 
Zarządzenie Nr 95 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:25:47 | Data modyfikacji: 2012-01-25 09:56:02.
 
Zarządzenie Nr 96 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:27:58 | Data modyfikacji: 2012-01-25 09:56:02.
Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:27:58
Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl