> 2011r.

2011r.

 
Uchwała IV/16/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 13:29:37.
 
Uchwała IV/17/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 13:30:04.
 
Uchwała IV/18/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 13:30:28.
 
Uchwała IV/19/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 13:36:32.
 
Uchwała IV/20/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 13:40:07.
 
Uchwała V/21/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-31 14:57:23.
 
Uchwała V/22/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-31 14:57:51.
 
Uchwała VI/23/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:02:31.
 
Uchwała VI/24/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:09:56.
 
Uchwała VI/25/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:13:20.
 
Uchwała VI/26/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:14:02.
 
Uchwała VI/27/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:14:31.
 
Uchwała VI/28/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:15:39.
 
Uchwała VI/29/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:16:10.
 
Uchwała VI/30/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:16:41.
 
załącznik do uchwały VI/30/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:17:48.
 
Uchwała VI/31/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:18:18.
 
Uchwała VI/32/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:21:34.
 
załącznik do uchwały VI/32/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:23:11.
 
Uchwała VI/33/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:23:39.
 
załącznik do uchwały VI/33/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:24:51.
 
Uchwała VII/34/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 10:19:32.
 
załącznik 1 do uchwały Nr VII/34/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 10:35:07.
 
załącznik 2 do uchwały Nr VII/34/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 10:35:31.
 
Uchwała VII/35/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 10:36:20.
 
załącznik 1 do uchwały Nr VII/35/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 10:36:47.
 
załącznik 2 do uchwały Nr VII/35/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-07 10:37:17.
 
Uchwała VIII/36/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 15:21:28.
 
Uchwała VIII/37/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 15:22:01.
 
Uchwała VIII/38/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 15:24:25.
 
Uchwała VIII/39/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 15:24:48.
 
Uchwała VIII/40/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 15:25:34.
 
Uchwała VIII/41/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 15:27:33.
 
Uchwała VIII/42/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 08:52:38.
 
Uchwała VIII/43/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 08:53:36.
 
Uchwała VIII/44/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 08:54:08.


W związku z awarią strony Biuletynu Informacji Publicznej
dane uprzednio zamieszczone zostały utracone.
Zaistniala sytuacja nie jest spowodowana winą
Urzędu Gminy Mokobody.
Utracone informacje zostaną w najbliższym czasie zamieszczone ponownie.

W załączeniu pismo wyjaśniające:

 
Pismo wyjaśniające

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-19 15:07:39 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała IX/45/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 10:42:24 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała IX/46/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 10:42:53 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała X/47/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 10:45:48 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała X/48/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 10:47:14 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała X/49/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:09:10 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała X/50/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:10:12 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała X/51/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:12:45 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała X/52/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:13:12 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała X/53/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:13:43 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała X/54/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:27:10 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała X/55/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:28:26 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała X/56/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:28:52 | Data modyfikacji: 2012-01-19 15:08:19.
 
Uchwała XI/57/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:32:55 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:05.
 
Uchwała XI/58/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 11:51:53 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XI/59/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 13:40:41 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XI/60/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 14:48:37 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XI/61/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 15:20:33 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XI/62/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 15:27:28 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XI/63/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 15:30:05 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XII/64/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 15:40:17 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XII/65/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 15:41:04 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XII/66/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 15:43:07 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XII/67/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-20 15:43:49 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XII/68/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-23 15:13:35 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XII/69/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-23 15:18:56 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XII/70/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:44:06 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Załączniki

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:44:36 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
 
Uchwała XII/71/2011

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:45:52 | Data modyfikacji: 2012-01-20 11:54:18.
Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:45:52
Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl