> PROTOKOŁY

PROTOKOŁY

 
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i rozwoju Gospodarczego, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych odbytej w dniu 15 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Autor: Jolanta Fałdowska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 15:41:56.
Data wprowadzenia: 2011-03-03 15:41:56
Autor: Jolanta Fałdowska
Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl