> Przetargi 2011

Przetargi 2011


Zobacz:
 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap II) .  Remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Niwiskach .  Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niwiski części ulic Browarnej i Zachodniej oraz ul. Słoneczna gm. Mokobody" .  Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Niwiskach" .  Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (Przebudowa drogi gminnej Mokobody - Kolonia od skrzyżowania z drogą wojewódzką 696 na odcinku 800 m. b. o szerokości 4,5 m) .  Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa dróg gminnych poprzez wzmocnienia istniejącej nawierzchni żwirem drogowym oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kruszywem łamanym na terenie gminy Mokobody" .   Ogłoszenie o zamówieniu -Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP Mokobody .  Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostek ochrony przecipożarowej - OSP Mokobody .  Ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego .  Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap III) . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl