Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

 


Wykaz  Jednostek Organizacyjnych Gminy


 


 


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach


Gminna Biblioteka  Publiczna w Mokobodach


Gminny Zespół- Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Mokobodach


Gminne Przedszkole w  Mokobodach


Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokobodach im. Jana Pawła II


Publiczna Szkoła Podstawowa w Niwiskach im. Wł. Reymonta


Gimnazjum w Mokobodach im. Józefa Piłsudskiego


Gminny Ośrodek Kultury w Mokobodach z siedzibą w Skupiach

 

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-11-16 14:48:58.
Data wprowadzenia: 2009-11-16 14:48:58
Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl