> Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe Anny Rozbickiej -
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z
siedzibą w Skupiach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 11:13:25.
Oświadczenie Majątkowe Teresy Księżopolskiej -
Dyrektora Pulicznego Gimnazjum im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:12:13.
Oświadczenie Majątkowe Łucji Walencik -
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Niwiskach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:30:36.
Oświadczenie Majątkowe Grażyny Dudek -
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:32:24.
Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Kalinowskiej -
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:33:32.
Oświadczenie Majątkowe Anny Paczuskiej -
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:36:36.
Oświadczenie Majątkowe Marzeny Szalwa - p. o.
Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno -
Administracyjnego Szkół w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:40:37.
Oświadczenie Majątkowe Barbary Przesmyckiej - p.
o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w
Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:53:08 | Data modyfikacji: 2011-07-05 13:53:39.
Oświadczenie Majątkowe Włodzimierza Drabarka -
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:55:10 | Data modyfikacji: 2011-07-05 13:53:39.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:55:10
Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl