> Pracownicy Urzędu Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy

Oświadczenie Majatkowe Iwony Księżopolskiej -
Wójta Gminy Mokobody
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:57:36.
Oświadczenie Majątkowe Iwony Mróz - Sekuła -
Sekretarza Gminy
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 15:02:17.
Oświadczenie Majątkowe Terey Księżopolskiej -
Skarbnika Gminy
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 15:05:15.
Oświadczenie Majatkowe Hanny Bieleckiej -
Zastępcy Kierownika USC w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 15:06:37.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
Data wprowadzenia: 2011-07-05 15:06:37
Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl