> 2012r.

2012r.

 
Zarządzenie Nr 1 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-26 12:46:35.
 
Zarządzenie Nr 2 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-26 12:47:28.
 
Zarządzenie Nr 3 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-26 12:52:55.
 
Zarządzenie Nr 4 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-26 13:40:38.
 
Zarządzenie Nr 5 w sprawie ustalenia opłat za wynajem autobusu szkolnego

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:51:29.
 
Zarządzenie Nr 6 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 13:45:21.
 
Zarzadzenie Nr 7 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 13:46:22.
 
Zarządzenie Nr 8 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2012-2016

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 13:47:39.
 
Zarządzenie Nr 9 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 13:48:30.
 
Zarządzenie Nr 10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 13:52:24.
 
Zarządzenie Nr 11 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 13:53:04.
 
Zarządzenie Nr 12 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 13:56:52.
 
Zarządzenie Nr 13 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 14:54:02.
 
Zarządzenie Nr 14 w sprawie powołania zespołu ds. postepowania z dokumentacją wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 15:15:47.
 
Zarządzenie Nr 15 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek na 2011 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 10:13:46 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 15:17:02 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 17 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 15:17:51 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 18 w sprawie w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kapuściaki

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 10:19:53 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 10:20:55 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej NR ew. 242/1 połozonej w miejscowości Wyłazy, działki Nr ew. 821 położonej w miejscowości Mokobody oraz działek 656 i 434/5 położonych w miejscowości Niwiski.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 10:24:42 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 22 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 10:30:00 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 23 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 10:31:33 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 24 w sprawie planu kont dla projektu pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuków" realizowanego z udziałem środków UE w ramach działania : "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007-2013 i zawartej umowy na dofinansowanie projektu Nr 00297-6922-UMO700474/10 RW.II./AR/0219.4-474/10

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 10:39:56 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 25 w sprawie planu kont dla projektu pn. "Promocja turystyczna gminy Mokobody" realizowanego z udziałem środków UE na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 i zawartej umowy przyznania pomocy Nr 00082-6903-UMO740259/11 RW.II.7161.4.259.2011.MG z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:20:36 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 26 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:21:47 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 27 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:24:13 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:25:11 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 29 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:26:43 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 30 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:30:51 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:31:34 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:14:49.
 
Zarządzenie Nr 32 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:32:34 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:36:07.
 
Zarządzenie Nr 33 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:34:42 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 34 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:38:47 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 35 w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 10:40:25 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 36 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 11:15:30 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 37 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 11:16:09 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 38 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 11:16:44 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 39 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 11:17:26 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 40 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 11:18:14 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 41 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 11:18:49 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 42 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników prowadzących działalność gospodarczą

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 11:20:16 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 43 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Mokobodach

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 11:33:50 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 44 w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 11:49:49 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 45 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2012 Wójta Gminy Mokobody z dnia 15 maja w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 11:54:55 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 46 w sprawie powołania komisji w celu inwentaryzacyjnej celu przeprowadzenia spisu z natury materiałów na składzie i środków pieniężnych będących majątkiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 12:10:08 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 47 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawy gruntów

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 12:11:17 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 48 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 12:12:05 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 49 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 12:13:03 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 50 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-26 12:14:03 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 51 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód spowodowanych przez deszcz nawalny i grad w dniu 01 lipca 2012 r. na terenie gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:12:57 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:39:20.
 
Zarządzenie Nr 52 w sprawie zmianw budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:13:57 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:16:36.
 
Zarządzenie Nr 53 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:17:29 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:16:36.
 
Zarządzenie Nr 54 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:18:46 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:16:36.
 
Zarządzenie Nr 55 w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Projektu realizowanego w ramach POKL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w publicznej Szkole Podstawowej w Mokobodach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym-Publicznej szkole Podstawowej w Niwiskach w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zminiejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:30:33 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:16:36.
 
Zarządzenie Nr 56 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:32:40 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:16:36.
 
Zarządzenie Nr 57 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:33:28 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:16:36.
 
Zarządzenie Nr 58 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:34:08 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:34:38.
 
Zarządzenie Nr 59 w sprawie zmianw planach finansowych jednotek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:35:30 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:34:38.
 
Zarządzenie Nr 60 w sprawie wyborów Sołtysa i rady Sołeckiej w sołectwie Świniary

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:36:22 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:34:38.
 
Zarządzenie Nr 61 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:37:45 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:34:38.
 
Zarządzenie Nr 62 w sprawie zmian w planach finasowych jednotek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:38:31 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:34:38.
 
Zarządzenie Nr 65 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:43:29 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:34:38.
 
Zarządzenie Nr 67 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:51:18 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 68 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:02:54 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 69 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:06:42 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 70 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:08:22 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 71 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:09:29 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 72 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:10:30 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 73 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:11:23 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 74 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:22:29 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 75 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:23:52 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 76 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:24:45 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 77 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:25:52 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 78 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:26:37 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 79 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:27:43 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 80 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:28:37 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 81 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2013 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:29:39 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 82 w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:31:56 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 83 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:32:41 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 84 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:33:33 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 85 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:34:45 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie 86 w sprawie zmian w planach finanowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2012-11-30 15:53:23 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie 87 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2012-11-30 15:41:11 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie 88 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2012-11-30 15:40:15 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie 89 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2012-11-30 15:36:36 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarzadzenie Nr 90 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek finansowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2012-11-30 15:35:40 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 91 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2012-11-30 15:34:43 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarzadzenie Nr 92 w sprawie projektów uchwał: Budżetowej na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mokobody na lata 2013-2020

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2012-11-30 15:33:20 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarzadzenie Nr 93 w sprawie zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:23:42 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarzadzenie Nr 94 w sprawie zmianw planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:24:22 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarzadzenie Nr 95 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:25:45 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarzadzenie Nr 96 w sprawie zmianw planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:26:42 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 97 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:27:49 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 98 w sprawie zmian w planach finsowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:29:16 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:30:18 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 100 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:35:40 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 101 w sprawie ustalenia dodatkowego zuzycia paliwa w samochodach: towarowo-osobowych i autobusach szkolnych w okresie od 03.12.2012 r. do 15.03.2013 r.

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:42:24 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 102 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury, powołanie komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:43:44 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 103 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:44:54 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 104 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:45:57 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 105 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:48:06 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 106 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:48:49 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 107 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:56:31 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 108 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:58:16 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 109 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 13:06:05 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 110 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 13:07:15 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 111 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 13:08:11 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 112 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 13:09:18 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 113 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 13:10:04 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 114 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 13:10:54 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 115 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 13:11:45 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
 
Zarządzenie Nr 116 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 113/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 13:13:08 | Data modyfikacji: 2013-01-04 13:01:19.
Data wprowadzenia: 2013-04-10 13:13:08
Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl