> 2013

2013


Zobacz:
 Wstępne zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji samitarnej dla miejscowości Kapuściaki, Zaliwie -Szpinki i Zaliwie -Piegawki w gminie Mokobody .  Wstępne zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kapuściaki, Zaliwie -Szpinki i Zaliwie -Piegawki w gminie Mokobody .  Wstępne zapytanie ofertowe na "Wymiane pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy Mokobody. Etap IV” .  Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego na inwestycję pn."Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy w Mokobodach" .  Zapytanie ofertowe na przebudowy dróg gminnych .  Zapytanie ofertowe "Oświetlenie działki gminnej" .  Zapytanie ofertowe "Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Świniarach" .  Zapytanie ofertowe "Remont dróg gminnych poprzez uzupełnienie nawierzchni żwirowych żwirem drogowym" .  Zapytanie ofertowe na inspektora nadzoru inwestycji " -przebudowa drogi gminnej Męczyn-Dąbrowa Smolaki-  .  Zapytanie ofertowe "Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu drogowego oraz wzrost dostępności i rozwoju miejscowości Niwiski poprzez przebudowę ulic Rynek, Cicha, Topolowa, Spokojna i część ulicy Browarnej w miejscowości Niwiski" .  Zapytanie ofertowe: "Przebudowa drogi gminnej nr 360404W Niwiski - granica gminy Siedlce - Chodów na odcinku od km 0+470 do km 1+950 o długości 1 480 mb na terenie Gminy Mokobody" .  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi- pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI, realizowanego przez gminę Mokobody w Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mokobodach, współfinansowanego ze środków Uni .  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi- pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI, realizowanego przez gminę Mokobody w Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mokobodach, współfinansowanego ze ś .  Zapytanie ofertowe "Przebudowa drogi gminnej w m-ści Kisielany-Żmichy działka nr ew. 292/1 i nr ew. 353 na długości 400 m i szerokości 5 m na terenie Gminy Mokobody" .  Zapytanie ofertowe "Wymiana pieca gazowego w budynku przedszkola gminnego w Mokobodach" .  Zapytanie ofertowe "Ubezpieczenie samochodu specjalnego pożarniczego marki Mercedes-Benz Atego OSP Mokobody" .  Zapytanie ofertowe "Przebudowa dróg gminnych ulica Ks. Brzóski i ulica Polna w miejscowości Mokobody" .  WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące „Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mokobody oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” .  Zapytanie ofertowe "Remont dróg gminnych poprzez uzupełnienie nawierzchni żwirowych" .  ZAPYTANIE OFERTOWE „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy Mokobody. Etap IV”  .  Zapytani Ofertowe GP.271.2.27.2019 na dostawę i montaż garażu blaszanego. .  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - transport uczniów oraz opiekunów podczas 4 wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI .  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi- sprzedaż i dostawa artykułów papierniczych i biurowych w ramach projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI .  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - sprzedaż i dostawa sprzętu elektroniczno-multimedialnego z wyposażeniem towarzyszącym w ramach projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI .  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi- sprzedaż i dostawa pomocy naukowych w ramach projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl