> SESJA XXIII
2013-02-06 08:47:00
Zapraszam Pana / Panią do wzięcia udziału w obradach XXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbędzie się dn. 15 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Mokobodach z następującym porządkiem obrad : 1.Przyjęcie porządku obrad  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl