Strona Gminy Mokobody: www.mokobody.pl
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Mokobody
Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Kierownik Jednostki
mgr inż. Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl