> 2013r.

2013r.

 
Zarządzenie Nr 1 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:13:03.
 
Zarządzenie Nr 4 w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej na terenie gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:14:19.
 
Zarządzenie Nr 5 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:15:16.
 
Zarządzenie Nr 6 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajęia stanowiących własność Gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:16:38.
 
Zarządzenie Nr 7 w sprawie opracowania i wprowadzenia Plau Obrony Cywilnej Gminy Mokobody do stosowania

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:17:57.
 
Zarządzenie Nr 8 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:18:55.
 
Zarządzenie Nr 9 w sprawie odwołania na obszarze Gminy Mokobody pogotowia przeciwpowodziowego

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:19:49.
 
Zarządzenie Nr 10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:21:18.
 
Zarządzenie Nr 11 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:22:21.
 
Zarządzenie Nr 12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:23:07.
 
Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmian w planach finansowych jednotek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:24:14.
 
Zarządzenie Nr 14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:25:11.
 
Zarządzenie Nr 15 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:25:55.
 
Zarządzenie Nr 17 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2012 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:27:58 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.
 
Zarządzenie Nr 18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:28:44 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.
 
Zarządzenie Nr 19 w sprawie dostosowania uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:30:33 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 14:32:15 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 21 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 14:33:27 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 22 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2013-2020

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 14:34:49 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 23 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 14:40:09 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 24 w sprawie odwołania na obszarze Gminy Mokobody pogotowia przecipowodziowego

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 14:41:52 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 25 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 14:44:19 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 26 w sprawie zmina w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 14:45:13 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 14:46:27 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 14:48:03 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 29 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 14:51:23 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:08:47 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 31 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:11:11 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 32 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:11:56 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 33 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:17:48 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56.


 
Zarządzenie Nr 34 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:26:30 | Data modyfikacji: 2013-04-16 14:32:56. 
Zarządzenie Nr 35 w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom i kierownikom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mokobody oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:23:23 | Data modyfikacji: 2013-06-28 15:24:32.


 
Zarządzenie Nr 36 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:27:45 | Data modyfikacji: 2013-06-28 15:24:32.


 
Zarządzenie Nr 37 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód spowodowanych długotrwałymi, intensywnymi opadami deszczu od dnia 25 maja 2013 r. na terenie Gminy Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:29:49 | Data modyfikacji: 2013-06-28 15:24:32.


 
Zarządzenie Nr 38 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:30:36 | Data modyfikacji: 2013-06-28 15:24:32.


 
Zarządzenie Nr 39 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:32:28 | Data modyfikacji: 2013-06-28 15:24:32.
`` 
Zarządzenie Nr 40 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:33:26 | Data modyfikacji: 2013-06-28 15:33:51.


 
Zarządzenie Nr 41 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:34:52 | Data modyfikacji: 2013-06-28 15:33:51.


 
Zarządzenie Nr 42 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. w Gminie Mokobody

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:36:15 | Data modyfikacji: 2013-06-28 15:33:51.


 
Zarządzenie Nr 43 w sprawie odwołania na obszarze Gminy Mokobody pogotowia przeciwpowodziowego

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 15:37:26 | Data modyfikacji: 2013-06-28 15:33:51.
 
Zarządzenie Nr 44 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:54:00 | Data modyfikacji: 2014-01-31 10:55:48.
 
Zarządzenie Nr 45 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2014-01-31 11:02:32 | Data modyfikacji: 2014-01-31 10:55:48.
Data wprowadzenia: 2014-01-31 11:02:32
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl