> "Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kapuściaki, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki"

"Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kapuściaki, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki"

 
Wszczęcie postępowania

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2013-05-21 13:17:21.Obwieszczenie o braku OOś

http://bip.mokobody.pl/upload/obieszczenie%20o%20braku%20OOS.doc

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2013-07-02 15:16:05.


 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2013-07-02 15:11:43.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Autor: Ewa Dębska | Data wprowadzenia: 2013-07-25 09:10:41 | Data modyfikacji: 2013-07-25 09:12:48.
Data wprowadzenia: 2013-07-25 09:10:41
Data modyfikacji: 2013-07-25 09:12:48
Autor: Ewa Dębska
Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl