> Radni

Radni

Ławecki Andrzej - Przewodniczący RG
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:51:30.
Bodys Zenon - Z-ca Przewodniczacego Rady Gminy
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:54:05.
Bednarczyk Marek Marian
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:55:03.
Dudek Andrzej Sławomir
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:56:00.
Giziński Mirosław Kazimierz
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:57:25.
Kisieliński Wiesław
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 12:58:52.
Kobyliński Grzegorz
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:01:45.
Korzeniewski Sławomir
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:03:06.
Księżopolski Tadeusz Marek
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:04:00.
Marciszewski Jacek
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:08:40 | Data modyfikacji: 2013-07-18 13:09:19.
Skup Dariusz
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:11:58 | Data modyfikacji: 2013-07-18 13:09:19.
Skup Leszek
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:13:05 | Data modyfikacji: 2013-07-18 13:09:19.
Skup Stanisław
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:14:21 | Data modyfikacji: 2013-07-18 13:09:19.
Wilińska Anna
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:15:16 | Data modyfikacji: 2013-07-18 13:09:19.
Woźny Ryszard
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:15:54 | Data modyfikacji: 2013-07-18 13:09:19.
 
Informacja

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-13 15:32:04 | Data modyfikacji: 2013-07-18 13:09:19.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy . 
Data wprowadzenia: 2013-12-13 15:32:04
Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl