> Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe Łucji Walencik -
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Niwiskach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:04:53.
Oświadczenie Majątkowe Grażyny Dudek -
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:05:26.
Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Kalinowskiej -
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:07:16.
Oświadczenie Majątkowe Anny Paczuskiej -
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:07:53.
Oświadczenie Majątkowe Anny Rozbickiej -
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z
siedzibą w Skupiach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:24:47.
Oświadczenie Majątkowe Teresy Księżopolskiej -
Dyrektora Pulicznego Gimnazjum im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:32:43.
Oświadczenie Majątkowe Marzeny Szalwa - p. o.
Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno
-Administracyjnego Szkół w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:33:25.
Oświadczenie Majątkowe Włodzimierza Drabarka -
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:34:12.
Oświadczenie Majątkowe Barbary Przesmyckiej - p.
o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w
Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:34:48.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy . 
Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:34:48
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl