> Pracownicy

Pracownicy

Oświadczenie Majatkowe Iwony Księżopolskiej -
Wójta Gminy Mokobody
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:18:10.
Oświadczenie Majątkowe Iwony Mróz - Sekuła -
Sekretarza Gminy
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:01:08.
Oświadczenie Majątkowe Terey Księżopolskiej -
Skarbnika Gminy
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:02:29.
Oświadczenie Majatkowe Hanny Bieleckiej -
Zastępcy Kierownika USC w Mokobodach
 
oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:03:12.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy . 
Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:03:12
Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl