> Zapytanie ofertowe "Przebudowa dróg gminnych ulica Ks. Brzóski i ulica Polna w miejscowości Mokobody"
Przedmiar robót
2013-09-09 15:55:21
  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2013-09-09 15:51:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Burmistrz Miasta i Gminy
Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl