> Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 Węgrów – Chodów, odcinek: przejście przez miejscowość Mokobody od km 15+286 do km 17+080

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 Węgrów – Chodów, odcinek: przejście przez miejscowość Mokobody od km 15+286 do km 17+080

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
drogi wojewódzkiej nr 696 Węgrów – Chodów,
odcinek: przejście przez miejscowość Mokobody
od km 15+286 do km 17+080”
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Autor: Ewa Dębska | Data wprowadzenia: 2013-09-12 13:58:34.
Obwieszczenie o braku OOŚ
 
obwieszczenie o braku ooś

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-10-31 10:00:55.
zawiadominie
 
zawiadomienie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-11-18 10:11:37.
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 
obwieszczenie o wydaniu duś

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2013-12-11 15:00:45.
Data wprowadzenia: 2013-12-11 15:00:45
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl