Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Roczny program współpracy samorządu
województwa mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
 
pismo

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2013-09-18 09:24:45 | Data modyfikacji: 2013-09-18 09:27:53.
 
informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2013-09-18 09:23:57 | Data modyfikacji: 2013-09-18 09:28:36.
 
projekt programu współpracy

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2013-09-18 09:21:19 | Data modyfikacji: 2013-09-18 09:29:32.
 
formularz konsultacji

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2013-09-18 09:23:19 | Data modyfikacji: 2013-09-18 09:29:23.

Zobacz:
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
   2018
Data wprowadzenia: 2013-09-18 09:23:19
Data modyfikacji: 2013-09-18 09:29:23
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl