> Chów brojlerów indyków w 3 budynkach inwentarskich do 31 335 stanowisk [752,04DJP] wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 777/1 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie

Chów brojlerów indyków w 3 budynkach inwentarskich do 31 335 stanowisk [752,04DJP] wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 777/1 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym
prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 
obwieszczenie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2014-01-02 13:12:44.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obwieszczenie

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:04:05.
Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:04:05
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl