> 2014

2014

 
Zapytanie ofertowe ZP.271.2.1.2014.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-17 08:51:57.

Zobacz:
 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych dla Gminy Mokobody .  Zapytanie ofertowe ZP.271.2.6.2014 .  WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE –OSZACOWANIE WAROŚCI ZAMÓWIENIA „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy Mokobody. Etap V” .  Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie strażaków OSP .  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru .  ZAPYTANIE OFERTOWE „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy Mokobody. Etap V”  .  ZAPYTANIE OFERTOWE "na poprawe stanu bezpieczeristwa poprzez budowe parkingu przy przedszkolu w Mokobodach" .  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi- organizacja 4-dniowego wyjazdu edukacyjnego uczestniczek i uczestników projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI, realizowanego przez gminę Mokobody w Gimnazjum i .  Zapytanie ofertowe ZP.21.2014 " na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości" .  Zapytanie ofertowe (o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro) na wykonanie usługi- zapewnienie opieki kierownika i opiekunów w czasie 4-dniowego wyjazdu edukacyjnego 30 uczestniczkom i uczestnikom projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI, realiz .  Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji oraz po jej zatwierdzeniu projektów budowlanych na inwestycje pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiny Górne" .  Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych z nazwami ulic .  ZAPYTANIE OFERTOWE o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu naturalnego środowiska wodnego Gminy Mokobody w miejscowoś .  Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu w centrum Mokobód i przy boisku "Orlik" .  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż placów zabaw dla Gminy Mokobody  .   ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup sprzętu pożarniczego i ubrań specjalnych dla OSP Mokobody i OSP Niwiski .  ZAPYTANIE OFERTOWE Rozgraniczenie .  Zapytanie ofertowe "Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy Mokobody. Etap VI" .  Zapytanie ofertowe na opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mokobody" .  Zapytanie ofertowe "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokobody – kablowa linia oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Mokobody ul. Leśna" .  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi- zapewnienie opieki kierownika i opiekunów w czasie 1-dniowego wyjazdu edukacyjnego 42 uczestniczkom i uczestnikom projektu pt. WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI .  Zapytanie ofertowe "Dostawa energi elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych" . 
Data wprowadzenia: 2014-01-17 08:51:57
Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl