> Przetargi 2014

Przetargi 2014


Zobacz:
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane "Przebudowa drogi gminnej 360411W Księżopole- Jałmużny - Zemły na odcinku 800 mb" .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ziomaki na odcinku 540 mb" .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Męczyn -Kolonia na odcinku 460 mb" .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane "Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Kapuściaki,Zaliwie-Piegawki,Zaliwie-Szpinki .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane "Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Kapuściaki,Zaliwie-Piegawki,Zaliwie-Szpinki" .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane "Poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost dostępności i rozwoju miejscowości Niwiski poprzez przebudowę układu komunikacyjnego dróg gminnych, Gmina Mokobody" .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-roboty budowlane-Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach:Kapuściaki,Zaliwie-Piegawki,Zaliwie-Szpinki w ramach zadania:Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobo .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi-Dokumentacja projektowa wraz z mapami do celów projektowych na kanalizację sanitarną w miejscowościach Wólka Proszowska,Bale oraz Kisielany-Kuce,Kisielany-Żmichy,Żuków,Ziomaki i Niwiski .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi-Dokumentacja projektowa wraz z mapami do celów projektowych na kanalizację sanitarną w miejscowościach Wólka Proszewska,Bale oraz Kisielany-Kuce,Kisielany-Żmichy,Żuków,Ziomaki i Niwiski .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokobody-kablowa linia oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Mokobody ul. Leśna” .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi- "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2014r." .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane-Remont świetlicy wiejskiej w m. Kisielany - Kuce wraz z zagospodarowaniem terenu .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane-Remont świetlicy w Mokobodach z przeznaczeniem na działalność kulturalną .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi-ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MOKOBODY Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl