> 2014r.

2014r.

 
Zarządzenie Nr 1 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:15:16 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie Nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2014-2018.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:30:48 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 4 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:50:16 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 5 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:53:38 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 6 w sprawie ustalenia minimalnej rocznej stawki czynszu dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:56:17 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 7 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:59:01 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 8 w sprawie zmian budżetu gminy.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:34:57 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 9 w sprawie zmian w planach finansowych jednostki budżetowej.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:35:28 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 10 w sprawie odwołania na obszarze Gminy Mokobody pogotowia przeciwpowodziowego.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:36:08 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 11 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:36:32 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 12 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:37:53 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 13 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budźżetowych.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:38:48 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 14 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:40:01 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 15 w sprawie zmian w planach finansowych jedonsetk budżetowych.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:40:28 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.
 
Zarządzenie NR 16 w sprawie zdysponowania gminnych działek.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:41:35 | Data modyfikacji: 2014-05-08 12:15:54.

CZ1 Zarządzenie NR 17 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2013 rok..pdf

CZ2 Zarządzenie NR 17 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2013 rok..pdf

CZ3 Zarządzenie NR 17 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2013 rok..pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:43:57 | Data modyfikacji: 2014-05-08 15:23:22.
 
Zarządzenie NR 18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:44:17 | Data modyfikacji: 2014-05-08 15:23:22.
 
Zarządzenie NR 19 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetu.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:45:09 | Data modyfikacji: 2014-05-08 14:45:39.
 
Zarządzenie NR 20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:46:34 | Data modyfikacji: 2014-05-08 14:45:39.
 
Zarządzenie NR 21 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:47:11 | Data modyfikacji: 2014-05-08 14:45:39.
 
Zarządzenie NR 22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:47:39 | Data modyfikacji: 2014-05-08 14:45:39.
 
Zarządzenie NR 23 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:48:23 | Data modyfikacji: 2014-05-08 14:45:39.
 
Zarządzenie NR 24 w sprawie powołania komisji w celu plrzeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych w Gminie w Mokobodach.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:48:46 | Data modyfikacji: 2014-05-08 14:45:39.
 
Zarządzenie NR 25 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych4.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:49:13 | Data modyfikacji: 2014-05-08 14:45:39.
 
Zarządzenie NR 26 w sprawie odowołania ze skaładu obwodowej komisji wyborczej.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:49:42 | Data modyfikacji: 2014-05-08 14:45:39.
 
Zarządzenie NR 27 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej..pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 08:26:13 | Data modyfikacji: 2014-08-18 08:33:24.
 
Zarządzenie NR 28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok..pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 08:35:28 | Data modyfikacji: 2014-08-18 08:33:24.
 
Zarządzenie NR 29 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 08:41:33 | Data modyfikacji: 2014-08-18 08:33:24.
 
Zarządzenie NR 30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 08:45:54 | Data modyfikacji: 2014-08-18 08:33:24.
 
Zarządzenie NR 31 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:08:39 | Data modyfikacji: 2014-08-18 08:33:24.
 
Zarządzenie NR 32 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:11:24 | Data modyfikacji: 2014-08-18 08:33:24.
 
Zarządzenie NR 33 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:13:52 | Data modyfikacji: 2014-08-18 08:33:24.
 
Zarządzenie NR 34 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:21:18 | Data modyfikacji: 2014-08-18 08:33:24.
 
Zarządzenie NR 35 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:27:09 | Data modyfikacji: 2014-08-18 08:33:24.
 
Zarządzenie NR 36 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:33:16 | Data modyfikacji: 2014-08-18 08:33:24.
 
Zarządzenie NR 37 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2014.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 10:05:00 | Data modyfikacji: 2014-08-18 08:33:24.
 
Zarządzenie NR 38 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Mokobody ...pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 10:20:29 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 39 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 10:30:43 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 40 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 10:39:44 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 41 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 10:43:27 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 42 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 11:22:10 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 43 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 11:36:42 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 44 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ...pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 11:42:21 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 45 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 11:47:04 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 46 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 11:53:25 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 47 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 11:58:44 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 48 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Mokobody ...pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 12:04:39 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 49 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 12:13:29 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 50 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 12:35:21 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 51 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 12:49:27 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 52 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 12:59:02 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie NR 53 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-08-18 13:04:13 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie Nr 54 w sparwie wprowadzenia zasad (polityki ) rachunkowości dot. projektu współfinansowanego ze środków pochodzących ze źrodła zagranicznego.PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 15:37:04 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie Nr 55 w sparie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 15:48:43 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie Nr 56 w sprawie zmian w budżecie.PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 15:51:24 | Data modyfikacji: 2014-08-18 10:23:00.
 
Zarządzenie nr 57 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 15:54:13 | Data modyfikacji: 2014-11-30 16:01:58.
 
Zarządzenie nr 58 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r..PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 16:02:42 | Data modyfikacji: 2014-11-30 16:01:58.
 
Zarządzenie nr 59 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 16:03:21 | Data modyfikacji: 2014-11-30 16:01:58.
 
cz. I Zarządzenie nr 60 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu budżetu Gminy Mokobody oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku.PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 16:05:22 | Data modyfikacji: 2014-11-30 16:07:12.
 
cz. II Zarządzenie nr 60 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu budżetu Gminy Mokobody oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku.PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 16:09:09 | Data modyfikacji: 2014-11-30 16:12:15.
 
cz. III Zarządzenie nr 60 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu budżetu Gminy Mokobody oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku.PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 16:19:19 | Data modyfikacji: 2014-11-30 16:12:15.
 
Zarządzenie nr 61 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązku dyrektora szkoły.PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 16:20:43 | Data modyfikacji: 2014-11-30 16:12:15.
 
zarządzenie nr 62 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 16:24:18 | Data modyfikacji: 2014-11-30 16:26:14.
 
Zarządzenie nr 63 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 16:32:13 | Data modyfikacji: 2014-11-30 16:26:14.

Zarządzenie 64 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok.PDF

zarządzenie nr 65 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.PDF

Zarządzenie nr 67 w w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

zarządzenie nr 68 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.PDF

Zarządzenie 69 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.PDF

Zarządzenie nr 70 w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępce dyrektora Gimnazjum w Mokobodach.PDF

zarządzenie nr 71 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2015 rok.PDF

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 16:39:18 | Data modyfikacji: 2014-11-30 16:26:14.

Zarządzenie nr 72 w sprawie ustalenia dodatkowego zużycia paliwa w samochodach towarowo-osobowych i autobusach szkolnych eksplatowanych w Gminnym Zespole Ekonimiczno-Administracyjnym Szkół w Mokobodach....PDF

Zarządzenie nr 73 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów- urzędnika wyborczego w Gminie Mokobody.....PDF

Zarządzenie nr 74 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok...PDF

Zarządzenie nr 75 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych...PDF

Zarządzenie nr 76 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok...PDF

zarzadzenie nr 77 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 78 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok..PDF

Zarządzenie nr 79 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych...PDF

Zarządzenie nr 80 w sprawie zmian w budżecie...PDF

Zarządzenie nr 81 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 82 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 83 w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP lub gminę.PDF

Zarządzenie nr 84 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.PDF

Zarządzenie nr 85 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 86 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.PDF

Zarządzenie nr 87 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 88 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.PDF

Zarządzenie nr 89 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 90 w sprawie minimalnej rocznej stawki czynszu dzierżawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 31.8 położonej w miejscowości Ziomaki stanowiącej własność Gminy Mokobody.PDF

Zarządzenie nr 91 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.PDF

Zarządzenie nr 92 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.PDF

Zarządzenie nr 93 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.PDF

zarządzenie nr 94 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 95 w sprawie zmian Zarządzenia nr 60.2011 Wójta Gminy Mokobody z dnia 01 września 2011r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach.PDF

Zarządzenie nr 96 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2015-2020.PDF

Cz. I Zarządzenie nr 97 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mokobody na 2015 rok (1).PDF

Cz. II Zarządzenie nr 97 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mokobody na 2015 rok.PDF

Zarządzenie nr 98 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.PDF

Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 100 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.PDF

Zarządzenie 101 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2014-11-30 19:24:27 | Data modyfikacji: 2014-11-30 16:26:14.

Zarządzenie nr 102 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok..PDF

Zarządzenie nr 103 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

zarządzenie nr 104 w sprawie w budżecie gminy na 2014 rok...PDF

zarządzenie nr 105 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 106 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.PDF

zarządzenie nr 107 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

zarządzenie nr 108 w sprawie w budżecie gminy na 2014 rok.PDF

Zarządzenie nr 109 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 110 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok..PDF

zarządzenie nr 111 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

zarządzenie nr 112 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w Urzędzie Gminy w Mokobodach w związku z upływem kadencji wójta..PDF

zarządzenie nr 113 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 114 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok..PDF

zarządzenie nr 115 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

Zarządzenie nr 116 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok...PDF

zarządzenie nr 117 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

zarządzeniene nr 118 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych na terenie Gminy Mokobody.PDF

zarządzenie nr 119 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.PDF

Zarządzenie nr 120 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok..PDF

zarządzenie nr 121 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

zarządzenie nr 122 w sprawie zmian w w budżecie gminy.PDF

zarządzenie nr 123 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.PDF

 

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:44:18 | Data modyfikacji: 2014-11-30 16:26:14.
Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:44:18
Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl