> Radni

Radni

Ławecki Andrzej - Przewodniczący RG
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:43:20.
Bodys Zenon - Z-ca Przewodniczacego Rady Gminy
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:29:20 | Data modyfikacji: 2014-07-23 11:50:11.
Bednarczyk Marek Marian
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:44:23 | Data modyfikacji: 2014-07-23 08:45:01.
Dudek Andrzej Sławomir
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:45:35 | Data modyfikacji: 2014-07-23 11:51:59.
Giziński Mirosław Kazimierz
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:48:07 | Data modyfikacji: 2014-07-23 11:52:49.
Kisieliński Wiesław
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:50:15 | Data modyfikacji: 2014-07-23 11:53:38.
Kobyliński Grzegorz
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:07:40 | Data modyfikacji: 2014-07-23 11:54:45.
Korzeniewski Sławomir
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:13:02 | Data modyfikacji: 2014-07-23 11:58:36.
Księżopolski Tadeusz Marek
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:15:00 | Data modyfikacji: 2014-07-23 12:02:27.
Marciszewski Jacek
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:16:24 | Data modyfikacji: 2014-07-23 12:03:27.
Skup Dariusz
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:17:13 | Data modyfikacji: 2014-07-23 12:13:36.
Skup Leszek
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:23:32 | Data modyfikacji: 2014-07-23 12:23:58.
Skup Stanisław
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:25:30 | Data modyfikacji: 2014-07-23 12:25:05.
Wilińska Anna
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:27:38 | Data modyfikacji: 2014-07-23 12:27:03.
Woźny Ryszard
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:37:49 | Data modyfikacji: 2014-07-23 12:27:03.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych  .  Pracownicy . 
Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:37:49
Opublikowane przez: operator strony
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl