> Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe Włodzimierza Drabarka -
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 10:51:16.
Oświadczenie Majątkowe Grażyny Dudek -
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 10:54:44.
Oświadczenie Majątkowe Teresy Księżopolskiej -
Dyrektora Pulicznego Gimnazjum im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 10:56:19.
Oświadczenie Majątkowe Anny Paczuskiej -
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 11:18:07.
Oświadczenie Majątkowe Barbary Przesmyckiej - p.
o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w
Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 11:19:29.
Oświadczenie Majątkowe Anny Rozbickiej -
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z
siedzibą w Skupiach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 11:22:09.
Oświadczenie Majątkowe Marzeny Szalwa - p. o.
Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno
-Administracyjnego Szkół w Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 11:47:13.
Oświadczenie Majątkowe Łucji Walencik -
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Niwiskach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: operator strony | Data wprowadzenia: 2014-07-23 11:37:36.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych  .  Pracownicy . 
Data wprowadzenia: 2014-07-23 11:37:36
Opublikowane przez: operator strony
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl