> Budowa 9 budynków inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby chowu brojlerów indyczych do 149 532 stanowisk [3588,77 DJP], na działkach o nr ewid.: 54/2, 55, m. Skupie, 91/3, 91/5 w m. Pieńki, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województ

Budowa 9 budynków inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby chowu brojlerów indyczych do 149 532 stanowisk [3588,77 DJP], na działkach o nr ewid.: 54/2, 55, m. Skupie, 91/3, 91/5 w m. Pieńki, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województ

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym
prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 
obwieszczeniePienki.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2014-12-09 15:00:26.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obwieszczenie pieńki-skupie.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:54:18.
Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:54:18
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl