> 2015

2015


Zobacz:
 Zapytanie oferowe na "Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych" .  Zapytanie ofertowe  .  Zapytanie ofertowe dot.stałego dozoru technicznego kotłowni gazowych i urządzeń gazowych w stołówkach szkolnych(kuchnie gazowy, taborety gazowe)w jednostkach oświatowych Gm.Mokobody oraz Ośrodku Zdrowia w Mokobodach i Ośrodku Zdrowia w Niwiskach .  Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bale, gmina Mokobody oraz uzyskaniem decyzji na zamknięcie składowiska  .  Zapytanie ofertowe na dostawe 600 ton kruszywa drogowego .  Zapytanie ofertowe na inspektora nadzoru dot. inwestycji Przebudowa drogi gminnej w m-ście Kapuściaki  .  Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia zbiorowego strażaków OSP z terenu Gminy Mokobody .  Zapytanie ofertowe "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody" .  Zapytanie ofertowe dot. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaliwie-Szpinki" .  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi- zapewnienie opieki kierownika i opiekunów w czasie 2-dniowego wyjazdu edukacyjnego 41 uczestniczkom i uczestnikom projektu pt. WIEDZA-DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI .  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi noclegowej oraz usługi gastronomicznej dla grupy 45 osób(41 uczestników i uczestniczek+3 opiekunów+kierowca) 2-dniowego wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu pt.WIEDZA-DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI .  Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. .  Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości  .  Zapytanie ofertowe na uszycie 10 strojów zgodnie ze scenariuszem spektaklu .  Zapytanie ofertowe na sprzedaz i dostawę materiału oraz dodatków w ramach projektu .  Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości .  Zapytanie ofertowe na dostawe łodzi ratowniczej .  Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych.  .  Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezpańskich psów, transport i zapewnienie im opieki w schronisku . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl