> 2014r.

2014r.

W zwiążku z awarią systemu i usunięciem Uchwał Rady Gminy z 2014r. dokonuje się uzupełnienia.

XXXVIII.175.2014.pdf

XXXVIII.176.2014.pdf

XXIX.177.2014.pdf

XXIX.178.2014.pdf

XXX.179.2014.pdf

XXX.180.2014.pdf

XXX.181.2014.pdf

XXX.182.2014.pdf

XXX.183.2014.pdf

XXX.184.2014.pdf

XXXI.185.2014.pdf

XXXI.186.2014.pdf

XXXI.187.2014.pdf

XXXI.188.2014.pdf

XXXI.189.2014.pdf

XXXI.190.2014.pdf

XXXI.191.2014.pdf

XXXI.192.2014.pdf

XXXI.193.2014.pdf

XXXI.194.2014.pdf

XXXI.195.2014.pdf

XXXI.196.2014.pdf

XXXII 197 2014.PDF

XXXII.198.2014...PDF

XXXII.199.2014...PDF

XXXII.200.2014...PDF

XXXIII.201.2014...PDF

XXXIII.202.2014...PDF

XXXIII.203.2014...PDF

XXXIII.204.2014...PDF

XXXIII.205.2014.PDF

XXXIV.206.2014.PDF

XXXIV.207.2014.PDF

XXXV.208.2014.PDF

XXXVI.209.2014.PDF

XXXVI.210.2014.PDF

XXXVI.211.2014.PDF

XXXVI.212.2014.PDF

XXXVI.213.2014.PDF

XXXVI.214.2014.PDF

XXXVI.215.2014.PDF

Uchwała I.1.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mokobody.PDF

Uchwała I.2.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mokobody.PDF

Uchwała II.3.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.PDF

Uchwała II.4.2014 w sprawie powołania składów.PDF

UchwałaII.5.2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Gminy na 2015 rok..PDF

Uchwała II.6.2014 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Mokobody.PDF

Uchwała II.7.2014 w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczeń rzeczowych.PDF

Uchwała II.8.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mokobody.PDF

Uchwała III.9.2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2015-2020.PDF

Uchwała Budżetowa III.10.2014.PDF

 

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-01 21:34:02.
Data wprowadzenia: 2015-02-01 21:34:02
Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl