> Rok 2015

Rok 2015

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy
z organizacajmi pozarządowymi na 2015r.

Ogłoszenie Wójta o konsultacjach

Uchwała -projekt

Projekt programu współpracy z org pozarządowymi na 2015 rok

Formularz konsultacji

 

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-03 15:44:03 | Data modyfikacji: 2015-10-27 16:00:29.
Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody w
2015r.

Projekt uchwały w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mokobody w 2015r....PDF

Formularz konsultacji.PDF

 
ogłoszenie o konsultacji w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.PDF

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 14:34:14 | Data modyfikacji: 2015-10-27 16:00:21.
Ogłoszenie o konsultacji w sprawie „Projektu
uchwały dotyczącej przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Mokobody z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy.pdf

program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016 r.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy 2016.pdf

Sprawozdanie z realizacji Współpracy Gminy Mokobody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 
Formularz konsultacji 2016.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2015-10-27 15:57:47 | Data modyfikacji: 2016-01-26 15:13:04.
Data wprowadzenia: 2015-10-27 15:57:47
Data modyfikacji: 2016-01-26 15:13:04
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl