> Radni

Radni

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady
Gminy- Mariana Mazurka
 
Oświadczenie majatkowe Przewodniczącego Rady Gminy..PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 09:41:14 | Data modyfikacji: 2015-02-13 11:21:11.
Potwierdzenie złożenia oświdczeń majątkowych
w Urzędzie Skarbowym
 
Potwierdzenie złożenia oświdczeń majatkowych Radnych Gminy Mokobody.PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 09:50:46 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:08:46.
Marek Bednerczyk- Z-ca Przewodniczącego Rady
Gminy
 
oświdczenie majątkowe.PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 10:00:57 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:07:25.
Zenon Bodys
 
oświdczenie majątkowe..PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 10:12:23 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:07:25.
Piotr Boruc
 
oświadczenie majatkowe.PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 10:17:16 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:07:25.
Dariusz Chojecki
 
oświadczenie majatkowe...PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 10:29:50 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:07:25.
Jan Fałdowski
 
oświdczenie majatkowe...PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 10:33:44 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:07:25.
Grzegorz Kobyliński
 
oświdczenie majatkowe,,.PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 10:46:02 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:47:32.
Sławomir Korzeniewski
 
oświdczenie majątkowe,.PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 10:50:49 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:47:32.
Jacek Marciszewski
 
oświdczenia majątkowe;.PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 10:54:08 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:47:32.
Grzegorz Prachnio
 
oświadczenie majątkowe ;;.PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 10:56:02 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:47:32.
Wiesław Sikorski
 
oświadczenie majatkowe;'.PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 11:02:16 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:47:32.
Dariusz Skup
 
oświadczenie majątkowe).PDF

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2015-02-13 11:07:04 | Data modyfikacji: 2015-03-06 12:01:11.
Marek Sobecki
 
oswiadczenie majątkowe..PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 11:09:38 | Data modyfikacji: 2015-03-06 12:01:11.
Alina Soszyńska
 
oświadczenie majątkowe-.PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 11:13:21 | Data modyfikacji: 2015-03-06 12:01:11.
Bogdan Wojewódzki
 
oświadczenie majatkowe,-.PDF

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 11:17:32 | Data modyfikacji: 2015-03-06 12:01:11.

Zobacz:
 Radni .  Wójt . 
Data wprowadzenia: 2015-02-13 11:17:32
Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl