> Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego na chów indyczek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 776/2 w miejscowości Wyłazy gm. Mokobody
Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2015-07-02 14:31:41
  ...więcej

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
2015-05-04 11:49:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl